Welkom bij Burgerrechtsherstel

Aankomende Workshops:

24 April: Vervolg Workshop Deel 2

9 Mei: Basisworkshop

22 Mei: Vervolg Workshop Deel 1

Welkom bij Burgerrechtsherstel

Bij Burgerrechtsherstel werken wij samen om welzijn en welvaart te bevorderen. Onze programma’s en activiteiten zijn erop gericht gemeenschappelijke doelen te bereiken die ons allemaal gaan helpen om Nederland weer leefbaar te maken.

Met deze site willen wij mensen met elkaar in contact brengen die zich niet meer thuis voelen in de wereld zoals deze nu is/ wordt vorm gegeven. Het wordt steeds moeilijker om onze identiteit als Levende Mens, zoals wij werkelijk zijn, met compassie, correctheid en wederzijds respect, met elkaar, vanuit het hart, te verbinden.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Doe je mee? Laat je email adres achter, zodat wij contact met jou kunnen leggen.

Tevens willen wij met deze site wij jou juridische weerbaarheid vergroten, je informeren over de diepere lagen van het wereldbeeld, zoals dit aan ons wordt verteld. Verder zijn wij strategieën aan het ontwikkelen in samenwerking met andere burgerrechtenplatforms om vergoedingen te claimen voor fondsen die zonder ons medeweten op onze naam zijn gezet.

In deze tijd waarin ons steeds verdergaande restricties worden opgelegd, ons slechts één visie op de werkelijkheid wordt toegestaan en onze eigen vrije wil welhaast te zijn uitgeschakeld, wil Burgerrechtsherstel een boodschap van hoop en uitkomst verspreiden. Wij geloven dat een enkele actie een verschil kan maken in de gemeenschap en dat collectieve acties een grote invloed kunnen hebben op de wereld.

Via belangenbehartiging en ondersteunende activiteiten werkt ons team elke dag onvermoeibaar om ons steentje bij te dragen aan het weer vrijzetten van Mensen.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Door de ontwikkelde strategieën collectief in te zetten en ons met elkaar te verbinden, creëren wij draagkracht, doen wij noodzakelijke kennis op en kunnen wij zodoende verandering teweegbrengen. Doe je mee? Laat je emailadres achter, zodat wij contact kunnen leggen, zodra wij een collectieve actie opzetten door bestaande contracten om te keren ten gunste van onszelf vanuit UCC-contractrecht en syntax grammar.

Wij zien dat veel zaken die om ons heen gebeuren vanuit centraal gezag worden doorgedrukt zonder al te veel onderbouwing en dat het plaatje dat ons wordt voorgeschoteld op vele punten niet klopt. De mogelijkheid om onze identiteit, talenten en sociale omgang uit te kunnen drukken vanuit onze vrije wil en ethisch kompas, wordt elke dag meer beperkt. Wij zien dat mensen hier lichamelijk en geestelijk ziek van worden, depressies komen steeds vaker voor en velen, ouderen en jongeren, zien het leven helemaal niet meer zitten. Dit is zeer bedroevende neerwaartse spiraal, waarin de mensheid wereldwijd in terecht is gekomen. Combineer dit met een explosieve groei van armoede en afhankelijkheid van sociale uitkeringen, juist ook in onze ‘rijke’ westerse wereld en het plaatje is compleet.

Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn! Het allerbelangrijkste is om te gaan begrijpen wie wij zijn als Mens. De existentiële levensvragen zijn:

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van het leven? Waar ga ik naar toe?

Een kant en klaar antwoord op deze vragen is niet te geven, omdat het een gaat om een ontdekkingsreis naar inzicht en naar cohesie van al jouw levenservaringen in jouw beeld van het leven en jouw rol daarin. Een pasklaar antwoord als je nog aan het begin staat van deze reis zou resulteren in een verstandelijke redenatie, een dogma, een religie.

Wij zullen onze natuurlijke nieuwsgierigheid moeten gebruiken om kennis op te willen doen, deze kennis om te zetten in ervaring door gezamenlijk op te trekken in acties die ons bewegingsvrijheid kan opleveren.

Wellicht dat het wat saai zal klinken, maar alles wat er op deze aarde gebeurd is contractueel vastgelegd. Er gebeurd niets zonder contract, maar de contracten die de Mens reduceert tot een levenloos organisme op basis van onze geboorteregistratie, is hetgeen dat de Mens het meest raakt. Door ons nu als Mens Levend te verklaren met daarvoor bestemde documenten, kunnen wij onszelf die bewegingsruimte verschaffen.

Hoe langer wij passief blijven, hoe moeilijker het wordt terug te duwen en onze bewegingsruimte terug te halen. Niets doen is geen optie. In dat geval zullen wij onze rechten en bewegingsvrijheid geheel moeten inleveren. Het oude normaal komt niet meer terug, ook niet door maar toe te blijven geven aan ongefundeerde dwangmaatregelen.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Doe je mee? Laat je email adres achter, zodat wij contact met jou kunnen leggen.

Workshops

Basis Workshop

Connecting the dots’, jouw vragen beantwoord en opstellen van een Live-Life-Claim

Burgerrechtsherstel geeft jou in deze Basis Workshop een overzicht om inzicht te verkrijgen in het ontstaan van de verdrukking waar wij inzitten en hoe alles met elkaar samenhangt. Het gezamenlijk opstellen van een Live-Life-Claim ofwel LLC is de eerste stap in dit proces!

PROGRAMMA

Lees meer

Verdieping Workshop Deel 1

Kennis verdieping aan de hand van vragen en verwachtingen en ongewenste contracten met instellingen verbreken.

Met de Live-Life-Claim gaan wij nu ons domein juridisch beveiligen en  oneigenlijke claims nietig te verklaren. Wij zullen samen onderzoek doen naar ‘occult syntax grammar’ om je de tools aan te reiken om frauduleuze contracten te kunnen ontleden en nietig te verklaren.

PROGRAMMA

Lees meer

Verdieping Workshop 2

Wanneer je met de LLC aan de slag gaat zul je  kunnen bemerken dat  je feitelijk op verschillende niveau’s jezelf  en je dierbaren aan het vrijmaken bent. 

We zullen stil staan bij:

  • Ervaringen tot nu toe?
  • Wat doet de ‘papieren en strijd met je?
  • Beantoorden vragen
  • Actualiteiten
  • Rollenspel
  • Brievenstrategie
  • Basisrecht , Word Magic, Syntax

Lees meer

Ondernemers trainingen

Eerste Hulp bij ondernemers in nood

Je zaak openen zien wij niet alleen als je recht maar ook als je burger c.q. mensenrecht en plicht.

Wij bieden je de informatie en tools om op juridische gronden je onderneming te openen en open te houden.

PROGAMMA

Lees meer

PRIMEUR!!!

Deze site, burgerrechtsherstel, heeft nu een primeur door de ons opgelegde legale fictie in een geregistreerd contract te claimen als eigendom en tegelijkertijd onze identiteit als Levende Man/Vrouw eveneens in geregistreerd contract vast te leggen. Dit gekoppeld aan verregaande Algemene Voorwaarden die de positie van u als Mens veilig stelt tegen alle illegale claims vanuit overheids(gerelateerde) instanties. Zie hiervoor de pagina ‘Algemene Voorwaarden’. Hoe meer mensen zich hieraan willen verbinden hoe krachtiger deze oplossing wordt.

i

Actualiteiten

Volg de actualiteiten aangaande de huidige situatie.

Kennis

Ontdek de Kennis die in de afgelopen jaren vergaard is

Trusts

Lees alles over Trusts

WERELD VAN FICTIE

Jij bent geen mens maar een natuurlijke persoon of rechtspersoon wat niet meer is dan een bevoegdheid om overeenkomsten af te sluiten.

Nederland is een democratische Rechtstaat met een Grondwet en een Koning als Staatshoofd.

Jouw rechten liggen vast in de wet.

In de Trias politica zijn de 3 politieke machten gescheiden; dit zijn de wetgevende macht, rechtsprekende macht en de wet handhavende macht.

Politici worden gekozen door Het Volk en voeren beleid door op basis van de verkiezingsbelofte.

Rechters spreken Recht in de Rechtbank.

Rechters hebben een eed gezworen aan de Staat om naar Eer en Geweten Recht te spreken.

Het Politie Korps is er om de burger te beschermen.

De ondertekening van de Mensenrechten, UVRM, door Nederland garandeert dat jouw primaire rechten zijn geborgd.

Door de aangifte van jouw geboorte bij de Gemeente ben jij een volwaardig burger van Nederland.

Door het BSN-nummer dat jij opgelegd hebt gekregen, zit jij Vast in het systeem en kun jij je hier nooit meer uit los maken.

WERELD VAN FEITEN

Een mens kan niet in contract gaan met een legale fictie (=corporatie), een legale fictie kan dit wel.

Nederland is geen Koninkrijk, zelfs geen
Republiek maar een corporatie/bedrijf. Wetten zijn niet

meer dan ‘corporate statutory rules’ => regels/protocol ofwel opvattingen van deelnemers in de Corporatie.

Als legale fictie heb je geen rechten, alleen verplich- tingen.

Wetten zijn in 2020 opgezegd; er wordt geregeerd per decreet o.b.v. een fictieve bedreiging van de Volksgezondheid => Staatsgreep, Hoogverraad!

Politici in het centrum van de macht rouleren de zetel van de macht en hebben zich verplicht orders op te volgen van de Bilderberggroep.

Feiten en waarheid zijn in de Rechtszaal niet toege- staan.

Rechters hebben tevens een Eed gezworen aan de BAR-association om feiten en waarheid niet in de Rechtszaal toe te laten => Dubbelspraak, leugen!

Het Politie Korps (Corpus=corporatie) is een werk- maatschappij onder ‘De Staat der Nederlanden BV’ en heeft als taak erop toe te zien dat burgers voldoen aan de belastingplicht en dit middels een systeem van regels en boetes verder te maximaliseren.

Door jouw stilzwijgende toestemming ben je een niets meer dan een legale fictie/virtuele juridische entiteit/lijfeigene.

Door de wisseltruc bij de ‘aangifte’ van jouw geboorte ben je ’n belastingbetaler, een contract dat uit genut dient te worden.

Door jezelf levend te verklaren met een Live-Life-Claim maak jij jezelf autonoom en bepaal jij zelf welke contracten jij wel en welke jij niet wilt onderhouden.

Blog

Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Mens en samenleving: Op het oog lijkt het alsof onze samenleving zich ontwikkeld volgens een geheel logisch en voorspelbaar patroon met economische teruggang gevolgd door oplevingen. Het lijkt erop dat alles goed georganiseerd is en in handen van een betrouwbare...

Gedicht

Gedicht

WAT IEDERE AARDBEWONER DIENT TE WETEN MAAR VOOR HEM WORDT VERZWEGEN    Bij deze wat gepraat Over het ondertekenen van het Geboorte Certificaat Voor je ouders was het ongetwijfeld een heuglijk moment Echter het is niet zo'n onschuldig document   Wat je ouders namelijk...

Bevoegdheid en Soevereiniteit

Bevoegdheid en Soevereiniteit

De vrijheid om zelf keuzes te maken in alle beslissingsmomenten die wij in het leven tegenkomen, wordt steeds verder beknot en overgenomen door de staat. Dit lijkt in sommige gevallen goed verdedigbaar, maar als dit te ver wordt doorgevoerd en de burger geen keuze...