Mens en samenleving:

Op het oog lijkt het alsof onze samenleving zich ontwikkeld volgens een geheel logisch en voorspelbaar patroon met economische teruggang gevolgd door oplevingen. Het lijkt erop dat alles goed georganiseerd is en in handen van een betrouwbare overheid die er alles aan doet de samenleving zo goed mogelijk te dienen. Zoals het ook hoort! Ook in het straatbeeld zien wij geen drastische veranderingen. Veel mensen gaan nog steeds naar hun werk, op vakantie en de winkels verkopen nog steeds hun producten.

Echter, er is parallel een ontwikkeling gaande, waarbij een steeds groter deel van de bevolking in de verdrukking komt. Deze mensen worden stelselmatig aangeduid als ‘te lui om te werken’, profiteurs van het uitkeringen stelsel’ of ‘wanbetalers’. Gedeeltelijk is dit misschien ook terecht. De meesten in deze categorie worden echter zorgvuldig gekweekt om als excuus te dienen de grote meerderheid van mensen die gerechtigheid nastreven, hun bezittingen en toekomst te ontnemen in een systeem dat streeft naar totale controle en overheersing, maar dan onzichtbaar voor de argeloze toeschouwer. Onder de radar zogezegd! De uitwerking van deze stille terreur, achter de voordeur, blijft zo ‘conveniently’ onzichtbaar voor de buitenwereld.  

De mensen die nu nog een toekomst lijken te hebben, globaal aangeduid als de BOM-groep (mensen werkzaam bij banken, overheden en multinationals) zullen pas wakker worden op het moment dat ook zij aan de beurt zijn om van hun rechten, bezittingen, vrijheden en uiteindelijk hun ziel te worden beroofd.

Weet dat het niet gaat om de relatief kleine groep ‘slechte’ mensen, maar vooral om de overgrote meerderheid ‘goede’ mensen zonder kennis die niets (willen) doen.

Niets doen betekent dat het gif van de Ba’al-cultus van de ‘evil elite’ (zie tabblad New World Order) zich steeds verder zal verspreiden en ook uw leven uiteindelijk zal verwoesten. Wij hebben het over hun ‘verdienmodel’ zijnde opium- en kinderhandel, waarbij kinderhandel kan worden onderverdeeld in gedwongen kinderarbeid, pedofilie, satanische kindbloedoffers, andrenochrome en organen vanuit het contract dat zij hebben afgesloten met hun afgod Ba’al. Dit wordt uitgespeeld vanuit de hogere initiatiegraden van de circa 300 Secret Societies die de wereld ‘rijk’ is en dit gebeurt ook al duizenden jaren. Al vanaf het moment dat in het oude Sumerische Rijk, de halfgoden, de Annunaki, de mensheid in een ondergeschikte positie hebben gevoerd. De kunst om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen, hebben zij tot ongekende hoogten weten uit te bouwen.  

Dit initiatief, burgerrechtsherstel, geeft u de handvatten om in actie te komen en dit veilig, collectief te kunnen doen.