Disclaimer:

Het is niet onze intentie met een wijzende vinger schuldigen aan te wijzen. De wereld is terecht gekomen in een neerwaartse, gewelddadige spiraal welke de potentie heeft de mensheid uit te roeien en de aarde tot een woestenij te maken. Natuurlijk is het zo dat aan de top van de machtspiramide er mensen zitten op sleutelposities die de boel op slot houden. Zij kunnen wel te allen tijden een andere keuze maken, maar dit gaat dan wel gepaard met grote offers, omdat zij vastgezet zijn in vuile bloedcontracten welke niet zonder meer kunnen worden ontbonden zonder hun persoonlijke veiligheid in gevaar te brengen. Sommigen zouden wel uit deze zelfgekozen mentale gevangenis willen stappen, maar wachten nog op een kans om dit enigszins veilig te kunnen doen. Tot zolang blijven zij hun rol spelen.

De informatie op deze website pretendeert niet de absolute waarheid te verkondigen. Een ieder is verantwoordelijk zijn/haar eigen waarheid en aanwijzingen/bewijzen te (onder)zoeken. Deze website reikt u een groot aantal onderzoeksgegevens aan op meerdere niveaus en in vele domeinen. Het is aan u om hier een verhaallijn in te gaan ontdekken om te proberen verbanden te leren leggen/ontdekken.

Wat wij proberen duidelijk te maken is dat er vele zaken zijn die niet kloppen. De dingen sluiten niet op elkaar aan en de burger krijgt gewoon geen antwoord op hele elementaire vragen of wordt met een niet ter zake doende antwoord in een labyrint geleid om vervolgens te verdwalen in een moeras van onsamenhangende en tegenstrijdige regelgeving. Het is aan ons, de inwoners van dit land, als collectief om te onderzoeken wat er fout is gegaan, kennis op te bouwen en weerbaar te worden, teneinde dit land van de ondergang te redden.

Er zijn vele getuigenissen van mensen die deze strijd zijn aangegaan, zoals bv. bankier van de evil elite, Ronald Bernard, die wakker werd en ternauwernood aan deze witte boorden onderwereld is ontsnapt https://www.youtube.com/watch?v=qdIW3m_aQlY

Ook het vele werk op dit gebied van Robert David Steele is bijzonder onthullend. Hij is de co-Founder Marine Corps Intelligence Agency Activity and an ITN Judge. Hier zijn verhaal over de aan de Deepstate gerelateerde wereldwijde kinderhandel oplopend tot 8 miljoen slachtoffertjes per jaar wereldwijd https://www.youtube.com/watch?v=ODZo21ge-8g

Wellicht is het zo dat anderen grotere misdaden hebben begaan dan wijzelf, maar dit geeft zeker geen vrijbrief om met het vingertje te gaan wijzen! Een ieder is verantwoordelijk en aansprakelijk in de situatie waar hij/zij verkeert, om kennis te vergaren en op te staan, teneinde positieve verandering te bewerkstelligen. Iedereen is belangrijk en iedereen heeft van vóór de geboorte een opdracht in het leven!

Uiteindelijk gaat het niet om de omstandigheden waarin wij verkeren of over het ‘redden’ van de aarde (stikstof/klimaat controverse), maar over hoe een ieder van ons omgaat met dat wat op ons pad komt. 

Kortom de existentiële levensvragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en wat is het doel van dit alles! Het brede pad leidt tot niets en het smalle pad tot onze existentiële bestemming: quantum bewustzijn (=Hemel in Bijbelse termen). Een vreedzame reformatie van ons land met goed geïnformeerde mensen die in vertrouwen en met respect met elkaar willen samen zijn, is feitelijk de enige weg naar deze bestemming. Deze weg begint met burgerrechtsherstel, hoewel deze naam de lading eigenlijk niet meer helemaal dekt.