New World Order

 

De NWO in China

 

De achterliggende agenda om  de burger door misleiding en bedrog rechteloos te maken en tot de bedelstaf te brengen, is bedoeld om de New World Order geleidelijk aan, onder de radar, in te voeren. Dit is een wereldwijde superdictatuur, zoals deze in China al tot een hoge graad van perfectie is verheven met medewerking van high tech bedrijven als Google, Microsoft, Facebook en Twitter.

Elke burger in China heeft een aantal ‘social credit points’ op zijn/haar naam toebedeeld gekregen door de overheid. Door de burgers nu 24/7 te bespioneren, kan de burger sociale punten verliezen bij elke ‘overtreding’. Dit kan bv. zijn een ‘verkeerde’ opmerking over de leiders van het land, een ‘verkeerde’ zoekopdracht op internet of te hard rijden op de fiets. Dit resulteert dan in het opleggingen van beperkingen bv. op het gebied van een wonen of reizen. Deze 24/7 surveillance wordt uitgevoerd door high tech  ‘westerse’ IT multinationals met oneindige aantallen camera’s in het publieke domein die ieder individu elke seconde kan volgen, ook on line en via het TV-scherm in de huiskamer en op de mobiele telefoon. Deze massale data oogst wordt verwerkt in supercomputers welke draaien op AI-software (artificial intelligence=kunstmatige intelligentie). Het persoonsprofiel (internet profiling) dat hiermee wordt opgebouwd is zo verregaand dat zelfs toekomstig handelen van betreffende persoon kan worden voorspeld.

Wanneer de sociale punten alle zijn verspeeld volgt arrestatie en opsluiting in één van de vele heropvoedingskampen waar hetzelfde spel van dwang en intimidatie wordt voortgezet. Hier zitten momenteel vele miljoenen mensen opgesloten: christenen, moslims, anders denkenden etc. Indien de heropvoeding volgens de kampleiders heeft gefaald dan volgt executie met zo mogelijk de ‘oogst’ van de organen welke wereldwijd worden verhandeld wat een zeer lucratieve business is. Dat in dit licht niemand her-opvoedbaar zal blijken te zijn, laat zich raden. Het is gewoon een ‘goede’ business.        

NWO plannen en uitingen

Albert Pike’s Morals and Dogma

De ultieme consequentie van de leugen is de dood (he –  lucifer/satan –  comes to kill, steal and destroy, Joh. 10:10). De geplande genocide binnen deze NWO/Deepstate/Cabal heeft ten doel 500.000 mensen over te houden die gechipped als slaven zullen dienen voor een kleine demonische/luceferisch elite (zie Georgia Guidestones en lees het boek ‘Morals and Dogma’ van Albert Pike, de 19de eeuwse Grootvizier van de Illuminati/Freemasons).

Het Couwenhove-Kalergi plan

Dit is ook vastgelegd in het Coudenhove-Kalergiplan dat door de gelijknamige graaf in het begin van de 20ste eeuw is uitgedacht en sindsdien wordt omarmd door de Europese leiders en nu binnen de EU. Dit plan behelst het open grenzen beleid om de europese landen te overspoelen met economische vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten. Deze verschillende bevolkingsgroepen worden vervolgens tegen elkaar uitgespeeld. Internationale conflicten welke intentioneel worden opgezet worden nu gebruikt voor het uitlokken van binnenlandse onlusten. De genocide die hier onherroepelijk uit voort zal komen (Arabische ‘lente’; Russia probe) zal leiden tot een sterk gereduceerde, gemixte bevolking zonder besef van identiteit, geloof, historie en cultuur  die gemakkelijk te manipuleren valt.