Actualiteiten

Stembehoud = SPREEKRECHT!

Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 2022.

Jouw stem weggeven aan politici = meegesleurd worden in de QR-fuik om jou als mens uit te faseren met jouw stilzwijgende toestemming!

Jouw stempas in eigen bewaring houden met naam en handtekening van de voorzitter stemlokaal en/of foto/video van jouw aanmelding aldaar. Hiermee behoud je jouw spreekrecht en heb je de mogelijkheid  jouw stem te laten gelden.
Tevens is jou aansprakelijkheid en mede-dader-schap aan deze ontspoorde maatschappij is verminderd.
Echter nu moet je nog optimaal gebruik kunnen maken van dit ‘spreken is zilver’ door het volgen van onderstaande instructie om jouw stempas ongeldig te verklaren, dit kenbaar te maken en deze te bewaren.

Zoals je op de pagina ‘Het geheim’ kunt lezen bestaat de regering al niet meer sinds 1933, Het is daarna een buitenlandse corporatie geworden de ‘De Staat der Nederlanden BV’, geregistreerd bij de SEC in Washington DC met een credit rating bij de verzekeraar Dunn & Bradstreet. Sinds januari 2021 is de Staat opgeheven en het faillisement afgewikkeld in november 2021. 

Toch stemmen betekent een onbevoegde, failliete criminele organisatie de-facto in de lucht houden, welke de gehele inboedel heeft overgedragen aan een eveneens onbevoegde, illegale vereniging: de EU. Onder de vlag van de EU – en WEF, WHO, VN, BIS etc. – wordt het hele spelletje weer opnieuw gespeeld met jouw toestemming.

Instructie: omgaan met stempas:

 

In de kantlijn bovenzijde stembiljet voorbeeld staat ‘burger’ bijschreven. Dit was bedoeld voor mensen zonder LCC. Je kunt jezelf echter ter plekke, voor deze gelegenheid, met 2 getuigen erbij, levend verklaren en dan kun je dit woord ‘burger’ weglaten of wijzigen in Levende Man/Vrouw. Je kunt het echter ook precies doen zoals in het voorbeeld staat.

Het nummer 3SRPKN1234567 is een dummy nummer en moet worden vervangen door de postverzendcode van de brief die je gaat sturen aan Mark Rutte, hij is de hoofdpersoon in dit drama en is de eerst aangewezene om het onklaar gemaakte stembiljet aan te versturen. De postverzendcode van de aangetekende brief – postpakketje is goedkoper – aan Rutte komt dan op deze plek te staan. Met de postzegels erop en de verzendcode als contractnummer met de namen in correct syntax grammar en de vingerafdrukken wordt het een contract. In tweede instantie eveneens naar het Stembureau en de burgemeester versturen. Niet het origineel sturen, maar kopieën maken.

Versturen van aan elkaar gehechte documenten: kopie stembiljet (ongeldig verklaard en/of ondertekend door voorzitter stembureau) en Brief-stembureau-versie-3.0-PE en afdruk  UN_Biological_Weapons_Convention. Dit met een kort begeleidend briefje dat je jouw stem behoud om redenen volgens bijlagen. Aangeven dat dit geen klacht of bezwaar is, maar een verklaring met de opdracht aan de voorzitter van de Kiesraad om dit in de betreffende databases bij te werken.

Aan: Mark: Rutte.

STATE(S)-OF-THE-NETHERLANDS.

KORTE VOORHOUT-~7.

THE-HAGUE.

NETHERLANDS.

Vervolgens ook aan:
Wim Kuijken, Voorzitter Kiesraad, Den Haag
en de burgemeester van jouw gemeente.

Indien de voorzitter van het stembureau jou niet ter wille wilt zijn, laat dat onverlet dat onze getuigen en het opgenomen beeldmateriaal dezelfde rol vervullen namelijk het bewijs dat wij zijn geweest, maar niet van ons stemrecht gebruik hebben willen maken wegens niet nakomen van de beloften door het ‘bevoegd’ Bestuur die zijn gedaan; namelijk dienstbaar zijn aan de noden van de bevolking.

Laten wij onze stem bewaren. Deze hebben wij hard nodig!

 

Achtergrond info:

Wij leven in roerige tijden. Het lijkt erop dat wij de laatste dagen ingaan van een fase van een queste die enkele duizenden jaren heeft geduurd en de toekomst van de mensheid zal bepalen. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen acties en een ieder bepaalt zijn/haar eigen toekomst. Wij stevenen af op een ontknoping van deze strijd om onze ziel, geest en lichaam. Onze rechten en bezittingen zijn wij al heel lang kwijt, waarbij slechts weinigen dit hebben kunnen doorzien. Alles wat geregistreerd staat bij een instantie buiten onze invloedsfeer is al lang niet meer van ons. Dit speelt al vanaf het pauselijke decreet: Unam Sanctum uit 1302 en zelfs helemaal terug in de tijd. Nu is het moment voor een ieder die dit doorziet om de juiste dingen te doen.

Our Operating System: “Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.”

Wat wij zien op de stempas is een QR-code en deze code is waar alles om draait en onze volledige identiteit aan wordt gehangen. Gecombineerd met het operating system dat men in ieder menselijk lichaam wil inbrengen betekent dit volledige overname en controle. Wij zitten nu vlak voor deze fase en dat is dan ook de reden dat de door de politiek ingestelde beperkende maatregelen konden worden opgeheven. De volgende ronde staat nu immers volledig voorbereid klaar om ingevoerd te worden: de gevolgen van de het vaccin als bacteriologisch wapen gecombineerd met de invoering van de QR-code als ultime controle tool. Om de aandacht af te leiden en de samenleving nog meer op scherp te stellen, past een mogelijke WOIII naadloos in dat plaatje. Deze was reeds gepland door Albert Pike in 1871 (boek: Morals and dogma).

Van groot belang is nu om eerst onze stem te behouden en ons verder sterk te maken in een jurisdictie waar Cabal geen toegang toe heeft.

Anthony Fauci had volgens NBC-news een belangrijke leidende rol bij de ontwikkeling van het C-vaccin in samenwerking met Moderna. Op de Moderna website:

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development 

vinden wij de volgende quote:

Our Operating System: “Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.”

Wat wij zien op de stempas is een QR-code en deze code is waar alles om draait en onze volledige identiteit aan wordt gehangen. Gecombineerd met het operating system dat men in ieder menselijk lichaam wil inbrengen betekent dit volledige overname en controle. Wij zitten nu vlak voor deze fase en dat is dan ook de reden dat de door de politiek ingestelde beperkende maatregelen konden worden opgeheven. De volgende ronde staat nu immers volledig voorbereid klaar om ingevoerd te worden: de gevolgen van de het vaccin als bacteriologisch wapen gecombineerd met de invoering van de QR-code als ultime controle tool. Om de aandacht af te leiden en de samenleving nog meer op scherp te stellen, past een mogelijke WOIII naadloos in dat plaatje. Deze was reeds gepland door Albert Pike in 1871 (boek: Morals and dogma).

Van groot belang is nu om eerst onze stem te behouden en ons verder sterk te maken in een jurisdictie waar Cabal geen toegang toe heeft.

 

Voormalige Pfizer employee toont aan dat het grootste deel van het ‘vaccin’bestaat uit grafeenoxide.

Dit is een zeer giftig metaal, sterker dan titanium, dat wordt gebruikt om het zeer instabiele mRNA in het ‘vaccin’ te binden en daarmee te stabiliseren.

Een andere functie van grafeenoxide is om de electrische geleiding van het lichaam te verhogen met als doel aansluiten op het internet als een device net als een computer, maar dan als een biologische gecontroleerde computer.

Het ‘vaccin’ is experimenteel, omdat er wordt getest hoeveel grafeenoxide er maximaal in het lichaam kan worden gespoten, zonder direct overlijden.

Lees meer

De rechtsstaat is overleden

en het internationale recht is buiten werking gezet!!

Oud Vice-voorzitter Hoge Raad beweert:

‘Mensen die nu bezig zijn op te komen voor de grondrechten zijn misdadig bezig’.

COVID Fraud – Lawyers & Medical Experts start legal proceedings against W.H.O and World Leaders for ‘Crimes against Humanity’

A team of over 1,000 lawyers and over 10,000 medical experts led by Dr. Reiner Fuellmich have begun legal proceedings against the CDC, WHO & the Davos Group for crimes against humanity. 

Fuellmich and his team present the faulty PCR test and the order for doctors to label any comorbidity death as a Covid death as fraud. The PCR test was never designed to detect pathogens and is 100% faulty at 35 cycles. All the PCR tests overseen by the CDC are set at 37 to 45 cycles. The CDC admits that any tests over 28 cycles are not admissible for a positive reliable result. This alone invalidates over 90% of the alleged covid cases / ”infections” tracked by the use of this faulty test.

In addition to the flawed tests and fraudulent death certificates, the “experimental” vaccine itself is in violation of Article 32 of the Geneva Convention. Under Article 32 of the 1949 Geneva Convention IV, “mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a protected person” are prohibited. According to Article 147, conducting biological experiments on protected persons is a grave breach of the Convention.

The “experimental” vaccine is in violation of all 10 of the Nuremberg Codes which carry the death penalty for those who seek to violate these International Laws.

The “vaccine” fails to meet the following five requirements to be considered a vaccine and is by definition a medical “experiment” and trial:

Provides immunity to the virus
This is a “leaky” gene therapy that does not provide immunity to Covid and claims to reduce symptoms yet double-vaccinated are now 60% of the patients requiring ER or ICU with covid infections.

Protects recipients from getting the virus
This gene-therapy does not provide immunity and double-vaccinated can still catch and spread the virus.

Reduces deaths from the virus infection
This gene-therapy does not reduce deaths from the infection. Double-Vaccinated infected with Covid have also died.

Reduces circulation of the virus
This gene-therapy still permits the spread of the virus as it offers zero immunity to the virus.

Reduces transmission of the virus
This gene-therapy still permits the transmission of the virus as it offers zero immunity to the virus.

The following violations of the Nuremberg Code are as follows:

Nuremberg Code #1: Voluntary Consent is Essential

No person should be forced to take a medical experiment without informed consent. Many media, political and non-medical persons are telling people to take the shot. They offer no information as to the adverse effects or dangers of this gene-therapy. All you hear from them is – “ safe and effective” and “ benefits outweigh the risks.” Countries are using lockdowns, duress and threats to force people to take this vaccine or be prohibited to participate in free society under the mandate of a Vaccine Passport or Green Pass. During the Nuremberg trials, even the media was prosecuted and members were put to death for lying to the public, along with many of the doctors and Nazis found guilty of Crimes Against Humanity.

Nuremberg Code #2: Yield Fruitful Results Unprocurable By Other Means

As listed above, the gene-therapy does not meet the criteria of a vaccine and does not offer immunity to the virus. There are other medical treatments that yield fruitful results against Covid such as Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zinc and boosted immune systems for flu and colds.

Nuremberg Code #3: Base Experiments on Results of Animal Experimentation and Natural History of Disease

This gene therapy skipped animal testing and went straight to human trials. In mRNA research that Pfizer used – a candidate study on mRNA with rhesus macaques monkeys using BNT162b2 mRNA and in that study all the monkeys developed pulmonary inflammation but the researchers considered the risk low as these were young healthy monkeys from the age of 2-4. Israel has used Pfizer and the International Court of Law has accepted a claim for 80% of the recipients having pulmonary inflammation from being injected with this gene-therapy. Despite this alarming development Pfizer proceeded to develop their mRNA for Covid without animal testing.

Nuremberg Code #4: Avoid All Unnecessary Suffering and Injury

Since the rollout of the experiment and listed under the CDC VAERS reporting system over 4,000 deaths and 50,000 vaccine injuries have been reported in America. In the EU over 7,000 deaths and 365,000 vaccine injuries have been reported. This is a grievous violation of this code.

Nuremberg Code #5: No Experiment to be Conducted if There’s Reason to Think Injury or Death Will Occur

See #4, based on fact-based medical data this gene-therapy is causing death and injury. Past research on mRNA also shows several risks that have been ignored for this current trial gene-experiment. A 2002 study on SARS-CoV-1 spike proteins showed they cause inflammation, immunopathology, blood clots, and impede Angiotensin 2 expression. This experiment forces the body to produce this spike-protein inheriting all these risks.

Nuremberg Code #6: Risk Should Never Exceed the Benefit

Covid-19 has a 98-99% recovery rate. The vaccine injuries, deaths and adverse side-effects of mRNA gene-therapy far exceed this risk. The use of “leaky” vaccines was banned for agriculture use by the US and EU due to the Marek Chicken study that shows ‘hot-viruses’ and variants emerge… making the disease even more deadly. Yet, this has been ignored for human use by the CDC knowing fully the risk of new deadlier variants emerge from leaky vaccinations. The CDC is fully aware that the use of leaky vaccines facilitates the emergence of hot (deadlier)strains. Yet they’ve ignored this when it comes to human

Nuremberg Code #7: Preparation Must Be Made Against Even Remote Possibility of Injury, Disability or Death

There were no preparations made. This gene therapy skipped animal trials. The pharmaceutical companies’ own Phase 3 human clinical trials will not conclude until 2022 /2023. These vaccines were approved under an Emergency Use only act and forced on a misinformed public. They are NOT FDA-approved.

Nuremberg Code #8: Experiment Must Be Conducted by Scientifically Qualified Persons

Politicians, media and actors claiming that this is a safe and effective vaccine are not qualified. Propaganda is not medical science. Many retail outlets such as Walmart & drive-through vaccine centers are not qualified to administer experimental medical gene-therapies to the uninformed public.

Nuremberg Code #9: Anyone Must Have the Freedom to Bring the Experiment to an End At Any Time

Despite the outcry of over 85,000 doctors, nurses, virologists and epidemiologists – the experiment is not being ended. In fact, there are currently many attempts to change laws in order to force vaccine compliance. This includes mandatory and forced vaccinations. Experimental ‘update’ shots are planned for every 6 months without any recourse to the growing number of deaths and injuries already caused by this experiment. These ‘update’ shots will be administered without any clinical trials. Hopefully this new Nuremberg Trial will put an end to this crime against humanity.

Nuremberg Code #10: The Scientist Must Bring the Experiment to an End At Any Time if There’s Probable Cause of it Resulting in Injury or Death

It is clear in the statistical reporting data that this experiment is resulting in death and injury yet all the politicians, drug companies and so-called experts are not making any attempt to stop this gene-therapy experiment from inflicting harm on a misinformed public.

What can you do to help put an end to this crime against humanity? Share this information. Hold your politicians, media, doctors and nurses accountable – that if they are complicit in this crime against humanity they too are subject to the laws set forth in the Geneva Convention and Nuremberg Code and can be tried, found guilty and put to death. Legal proceedings are moving forward, evidence has been collected and a large growing body of experts are sounding the alarm.

Visit the Covid Committee website at: https://corona-ausschuss.de/ and if you have been affected by this crime, report the event, persons involved, and as much detail to the following website:

https://www.securewhistleblower.com/

Crimes against humanity affect us all. They are a crime against you, your children, your parents, your grandparents, your community and your country and your future.

 

Stemmen? Nee, dank u wel!! Deel 3

Allemaal je stempas ongebruikt in bewaring genomen?

Met jouw stempas in eigen bewaring met handtekening van voorzitter stemlokaal of foto/video van jouw aanmelding aldaar heb je de mogelijkheid in handen jouw stem verbaal te laten gelden; je hebt immers jouw stem behouden en daarmee de mogelijkheid overeenkomstig te handelen.
Tevens is jou aansprakelijkheid in het geheel of het collectief veranderd; een stukje mede-dader-schap aan deze ontspoorde maatschappij is verminderd.
Echter nu moet je nog optimaal gebruik kunnen maken van dit spreken is zilver!

Onze ervaring met de brief voor de leden van het stembureau is dat zij geen stempel hebben en hun handtekening ‘voor gezien’ nergens op willen zetten. Mensen zijn bang aansprakelijk te worden gesteld. Het gevolg is dat men zich alleen nog maar krampachtig aan het opgelegde protocol wil houden; dan zijn zij ingedekt.Ook hebben zij geen naambordje meer op hun tafel staan en vertegenwoordigen zij ons dus anoniem zonder enige beslissingsbevoegdheid; protocol! Alle verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid wordt doorgeschoven naar de opsteller van het protocol, een onzichtbare, anonieme en onbereikbare hoge ambtenaar op het ‘Ministerie van BiZa BV’ waar niemand ooit voor gekozen heeft. Dit is iemand die ooit gewoon op een baan bij een bedrijf gesolliciteerd heeft, dat ressorteert onder ‘De Staat der Nederlanden BV’ met een credit rating bij verzekeraar Dunn & Bradstreet.

Dit begint erg veel te lijken op: Es war ein Befehl; ich habe es nicht gewüst. Mensen durven geen enkele verantwoordelijkheid meer te nemen. Dit zegt iets over de angstcultuur waar wij in zijn gezogen waar niemand op normale menselijke wijze meer naar de ander om wil kijken. Waar dit naar toe gaat, laat zich raden; het is aan de mensen die alert zijn om de psychose te weerstaan, karakter te tonen en stand te houden.

Wij waren elkaars getuigen, hebben wat foto’s genomen en korte video opnames gemaakt. Dit is voldoende! Het punt is dat wij gehoor hebben gegeven aan de oproep van het bevoegd gezag, de Raad van State, om ons te melden voor een belangrijke daad, namelijk onze stem toe te vertrouwen aan een volksvertegenwoordiger, verantwoordelijk voor het vervullen van de primaire taken en andere publieke zaken. Wij hebben gevolg gegeven aan de oproep om te verschijnen voor de voorzitter van het stembureau als vertegenwoordiger van de Raad van State namens de Koning. Het zou dan wel zo netjes zijn geweest en tevens zijn plicht als bevoegd ambtenaar om zich te legitimeren, hier melding van te maken en ons een bewijs mee te geven van onze verschijning.

Helaas, hier voorziet het opgelegde protocol niet in! Alle opties die open staan voor hen die zich melden bij het stembureau vallen alle binnen het systeem, dus wat je ook doet het zal altijd een vorm van legitimatie zijn van het systeem. Dit kan zijn:

– stempas inleveren en je stem uitbrengen

– blanco stemmen (proteststem binnen het systeem)

– stembiljet ongeldig maken

– stembiljet thuis in de vuilnisbak gooien

– stembiljet thuis in de kluis bewaren als bewijs dat je geen vertrouwen meer hebt in deze overheid en niet meer wilt dat zij voor jou beslissingen nemen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, omdat zij de noden van het volk niet meer serieus nemen en de democratie niet meer functioneert (Acte van Verlatinghe).

Deze laatste optie is die wij hebben gekozen deels wegens de in de brief voor het stembureau beschreven argumenten, omdat deze optie appèl maakt op het disfunctioneren van de overheid en ons zelfbeschikkingsrecht herstelt. Wij doen niet meer mee met alle opgelegde dwangmaatregelen die onze belangen schaden en daarbij geen enkele onderbouwing hebben. Wij trekken onze stilzwijgende toestemming in en zullen zelf beslissen in dit soort situaties, totdat de relatie tussen overheid en burger weer dienstbaar zal zijn aan de noden van de mensen, te weten: vervullen van de primaire taken en waken over onze onvervreemdbare rechten en mensenrechten.

Het feit dat de voorzitter van het stembureau zijn taak niet naar behoren uitvoert laat onverlet dat onze getuigen en het opgenomen beeldmateriaal dezelfde rol vervullen namelijk het bewijs dat wij zijn geweest, maar niet van ons stemrecht gebruik hebben willen maken wegens niet nakomen van de beloften die zijn gedaan; namelijk dienstbaar zijn aan de noden van de bevolking. 

Laten wij onze stempas goed bewaren. Deze gaan wij binnenkort hard nodig hebben!

Stemmen? Nee Dank u wel! Deel 2

Instructie bij brief stembureau en Juridische Kennisgeving.

De juridische kennisgeving kunnen mensen versturen als zij daarvoor kiezen. Wij raden echter aan om te wachten, totdat de overall strategie duidelijk is en wij alle tezamen dezelfde acties uit gaan zetten.

Daarnaast een brief om te laten stempelen/tekenen voor gezien door de stembureauvoorzitter als bewijs dat je bent geweest, maar dat je met redenen omkleedt jouw stempas zelf in bewaring zult nemen. De namen van de 3 stembureauleden noteren en daarna bovenaan de brief invullen. Brief weer meenemen naar huis, NIET achterlaten!

Je gaat met 2 getuigen naar het stembureau die deze brief mede ondertekenen met ‘voornaam vdf familienaam’. De brief samen met jouw ongebruikte stempas mee terug naar huis nemen en archiveren, totdat je dit gaat inzetten in een gemeenschappelijke actie. Wij komen hier op terug als de tijd rijp is.

In gegeven omstandigheden is stemmen een overtreding van de strafwet (zie onderstaande brieven). Het is daarom verstandig zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen door geluid- en/of beeld opnames te maken. Ook de stembureauleden overtreden de strafwet in functie en onder ede. Hier kun je hen op wijzen, indien zij het je moeilijk zouden maken een stempel te geven of voor gezien te tekenen.  Zorg dat je je stempas niet in hun handen geeft, want dan ben je ‘em kwijt; ook de brief gestempeld weer meenemen.

Een alternatief is om niet naar het stembureau te gaan, jouw stempas te bewaren, de brief en Juridische Kennisgeving te downloaden en deze op een later tijdstip gezamenlijk te versturen naar de 3 bestuurslagen.  De handelswijze zoals hierboven beschreven heeft echter de voorkeur, omdat deze meer zekerheid biedt.

Als de verkiezingen voorbij zijn, zullen wij je informeren over de enorme kansen die je nu hebt nu je jouw stem hebt behouden. Iedereen die zijn/haar stem heeft  weggegeven zal zich realiseren dat zij inderdaad vlak voor de Grote Reset staan, maar dan zonder enige verdediging. 

Download hier Brief Stembureau

Download hier de Juridische kennisgeving

Stemmen? Nee Dank u wel!!!

Wij pakken onze verantwoordelijkheid terug vanuit correctheid en respect in samenwerking met elkaar.

Door te stemmen geef je stilzwijgend toestemming aan de globalisering van Nederland, inclusief verplicht testen en vaccineren, ouderschap overdragen aan Jeugd-‘zorg’, ‘lastige’ mensen met een andere levensvisie – niet-globalistisch, recht op zelfbeschikking – op te laten sluiten in gesloten, psychiatrische afdeling GGD, legalisering pedofilie en totale controle met ‘social credits’ als in gidsland China. Vanaf dinsdag 16 maart kun je op deze site een brief downloaden, met instructies, om aangetekend te versturen naar de verschillende bestuurslagen. Jouw stempas thuis archiveren en goed bewaren. Dit is samen met je verzendbewijs van je brieven en de juridische kennisgeving het bewijs dat jij je niet meer vertegenwoordigd voelt door deze overheid en dit contractueel, notarieel en juridisch aantoonbaar hebt vastgelegd. 

Nederland, en ook de rest van de wereld, is de facto onder militaire coup sinds maart 2020! Dit zijn de redenen dat je niet zou moeten stemmen:

Art 51 sr, lid 1-3: Deelneming aan strafbare feiten; Strafbare feiten, zoals fraude, valsheid in geschriften, dwaling, worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen (jouw stem weggeven aan stroman op stroman op stroman welke niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; geen bevoegdheid!).

Art 93 sr: Nederland onder vreemde heerschappij (EU, WEF, WHO); De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art 140 sr, lid 1-4: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art 162 sv, lid 1-7: Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren.

Strafrecht: Artikel 140a: COVID-19 VIRUS AND VACCIN; NANO SMART DUST; HIGH-POWERED AND HARD-PULSED ELECTRO-MAGNETIC RADIATION – 5G and 6G = ASSAULT WITH DEADLY WEAPONS: GENOCIDE. 

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Primeur!!!:

Zijn wij nog een rechtsstaat??? Heeft het nog zin om zaken die ons als inwoners van dit land (Levende Mensen! in tegenstelling tot begrippen als burger, natuurlijke persoon, rechtspersoon of belastingbetaler??) grote zorgen baren, als rechters in Nederland geen bevoegdheid als rechter blijken te hebben. Desondanks oordelen rechters vrijwel altijd tegen het belang in van u als inwoner van dit land  en ten faveure van corporaties en instellingen in het algemeen.

Zie ‘Brief aan Rechtbank’  (inclusief een Glossary/Addendum Dictionary om ‘Closure’ te creëren), waarin de rechters in het strafrecht (Criminal Code) zijn getrokken wegens een aaneenschakeling van dwang, misleiding, fraude, valsheid in geschriften en schending van gerechtelijke procedures. Dit is gedaan in de hoogste jurisdictie van UPU/Gobal Postmaster General, waarbij de onschendbaarheid van rechters niet meer geldt!

Nederlandse vertaling aanstonds te verwachten. NU BESCHIKBAAR!!! zie hier brief ‘Ned. Kopie Rechtszaak’!

zie Om inzicht te krijgen in hoe het labyrint van jurisdicties door rechters wordt ingezet om u te misleiden en u elk recht te ontzeggen, bekijkt u dit diagram met alle jurisdicties, genaamd ‘JURISDICTIE CHART‘ en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Een wel zeer verhelderend beeld!

STOP MET HET VOEREN VAN ZINLOZE RECHTSZAKEN! RECHTERS HEBBEN GEEN ENKELE BEVOEGDHEID!!! 

Deze site, burgerrechtsherstel, heeft nu een primeur door de ons opgelegde legale fictie in een geregistreerd contract te claimen als eigendom en tegelijkertijd onze identiteit als Levende Man/Vrouw eveneens in geregistreerd contract vast te leggen. Dit gekoppeld aan verregaande Algemene Voorwaarden die de positie van u als Mens veilig stelt tegen alle illegale claims vanuit overheids(gerelateerde) instanties. Zie hiervoor de pagina ‘Algemene Voorwaarden‘. Hoe meer mensen zich hieraan willen verbinden hoe krachtiger deze oplossing wordt.  

WOIII

De derde Wereldoorlog met legers die tegenover elkaar staan, is verijdeld door POTUS Donald J. Trump. De derde Wereldoorlog is echter in volle gang!, maar dan als een oorlog tegen de mensheid door overheden, banken, Military (Darpa), tech companies en ‘health’ companies wereldwijd welke alle diep geïnfiltreerd zijn door de Deepstate. Dit is niet nieuw, maar reeds duizenden jaren aan de gang vanaf de vijfde generatie na Adam, de generatie van Jared (Genesis 6; Book of Enoch; Book of Jasher en andere Apocriefe geschriften). De wereld is onder ‘Martial Law’ (=Staat van Beleg) gebracht, wetten zijn opgeschort, alle contracten opgezegd (er staat nog één contract open: de Corona ‘pandemie’). Zie ook pagina’s NWO en : Russell-Jay: Gould, op deze website).

De Chinese communistische agenda gebaseerd op total control, social credits, strafpunten en uiteindelijk deportatie naar strafkampen, wordt nu uitgerold in de hele wereld!!! Duitsland is verslagen in 1945, de nazi’s geenszins! Wij leven momenteel in het verlengde van het West-Romeinse Rijk of anders gesteld in het verlengde van de Nazi- overheersing sinds 1945 (operation Paperclip en operation High Jump). De Nederlandse regering is dan ook niet rechtmatig, net zo min als de Grondwetswijzigingen sinds 1940 of het rechtsbestel sindsdien, tot op heden. Wij zijn een deelstaat van Duitsland en ‘spoil of war’ van Amerika. Wij kunnen ons beroepen op Amerikaanse wetgeving en het Amerikaanse rechtsbestel, waarbij een jury, gekozen uit ‘We the People’ tot een oordeel komt. Omdat het Amerikaanse ‘rechts’systeem net zo corrupt is als overal in de wereld, zullen wij terug moeten vallen op Common Law ofwel Gewoonterecht.    

Wat wel nieuw lijkt, maar eveneens niet nieuw is, is dat alles nu geëscaleerd wordt naar een climax met een ontknoping om de vast te kunnen stellen welk positie een ieder van ons inneemt en zelf verantwoordelijk wil zijn voor onze hartgesteldheid, onze gedachten en ons handelen. Twee agenda’s lopen nu door elkaar heen, de agenda van Lucifer (=Satan) en de agenda van de King of Kings, Lord of Lords, Yeshua Ha’Mashiach. Welke agenda willen wij volgen; de keuze is aan jou!

De menselijke soort staat op het punt deels te worden uitgeroeid (angst, stress, onderwerping, mondkapjes, geo-engineering, pcr-test, vaccinaties, genocide, transhumanisme: Georgia guidestones; Book of Revelations 9:15) en het andere deel van de mensheid dat zich verbindt met het quantum bewustzijn (de ‘Hemel’ in bijbelse termen) om zodoende terug te komen in de oorspronkelijke staat, waarin wij zijn geschapen in The Garden of Eden.

Alles is contractueel vastgelegd. Wat van belang is welke contracten u omarmt en welke u afwijst!

Vele artsen in de gezondheidszorg, durven zich niet uit te spreken, bukken, en strijken, vaak met het schaamrood op de kaken, de afkoopsom van de overheid op, en doen er  verder het zwijgen toe. Gelukkig zijn er internationaal ook duizenden artsen zich aan het verenigen zijn om het andere, feitelijke, verhaal te laten horen. Dit geldt ook voor de juridische beroepsgroep. Er worden internationaal vele trajecten opgezet om verantwoordelijken binnen overheden en int. instanties aansprakelijk te stellen, NOL’s (notices of liability) op te stellen en te versturen en uiteindelijk beslagleggingen te gaan uitvoeren.     

Onderstaande link verwijst naar een video op de Podcast van Lange Frans en betreft een interview met arts, Elke de Klerk, die zich durft uit te spreken. Na de eerste 60 minuten komen de echte confronterende onderwerpen aan bod over de staatsgreep met invoering van de Spoedwet, repatriëringskampen voor vaccin weigeraars, uw kind dat gewoon uit huis kan worden weggesleurd, omdat u als ouder de quarantaine niet goed uit zou voeren (controle tot in de slaapkamer) en de gevaren van het vaccin wat helemaal geen vaccin is volgens de gangbare definitie, maar een procedure om uw DNA te veranderen (zie ook video van dr. Carrie Madej op Covid-19 pagina).

De tweede link is een video van Groot Nieuws, David Groot, waarin hij op zeer genuanceerde en wetenschappelijke wijze uitleg geeft over de officiële lezing van de pandemie, waarbij hij tot geen andere conclusie kan komen dan dat Corona een complottheorie is, een hoax, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing,  wat heeft geleid tot het huidige fascistische beleid.

Kanttekening hierbij is natuurlijk wel dat politieke kleur in deze helemaal geen rol speelt. Of de dictatuur nu linksom – communisme – of rechtsom – fascisme – tot stand komt, het resultaat is hetzelfde, alleen de retoriek verschilt.  Het kabinet wordt immers bemand door zowel ‘liberalen?’, ‘christenen?’, ‘democraten?’ als door socialisten.

In de derde link fulmineert Wouter Raatgever in een dappere, gerechtvaardigde, maar beheerste tirade aan het adres van ‘onze’ illegale volksvertegenwoordigers die de oorlog hebben verklaard aan u, de inwoners van Nederland. Laten wij ons allen aansluiten bij zijn oproep!!! 

De vierde link is een schitterende persiflage van Blue Tiger Studio – gecast in een oud-Nederlands polygoon journaal van vlak na de oorlog – op de triomferende zege van de Nationale (Staats) Propaganda Organisatie (NPO) over het ‘gevaarlijke extreem rechtse’ gedachtegoed in Nederland, afgesloten met een vrolijk Duits (hoe passend!) Nationaal Socialistisch strijdlied.      

https://www.youtube.com/watch?v=ni-OcPzAwVc

https://www.youtube.com/watch?v=kPER9SNOVUM

https://www.youtube.com/watch?v=XYi3NXOKKc8