Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Mens en samenleving: Op het oog lijkt het alsof onze samenleving zich ontwikkeld volgens een geheel logisch en voorspelbaar patroon met economische teruggang gevolgd door oplevingen. Het lijkt erop dat alles goed georganiseerd is en in handen van een betrouwbare...
Bevoegdheid en Soevereiniteit

Bevoegdheid en Soevereiniteit

De vrijheid om zelf keuzes te maken in alle beslissingsmomenten die wij in het leven tegenkomen, wordt steeds verder beknot en overgenomen door de staat. Dit lijkt in sommige gevallen goed verdedigbaar, maar als dit te ver wordt doorgevoerd en de burger geen keuze...
Historie Staatsbestel

Historie Staatsbestel

Eerst een stukje geschiedenis. De Staat der Nederlanden is niet altijd een koninkrijk geweest. De Nederlandse monarchie begon pas in 1806 toen Lodewijk Napoleon door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland. Zij werd voortgezet in 1813 toen Willem...