Covid-19

Covid-19

Introductie Covid-19 verhaallijn

Met deze website claimen wij niet de waarheid in pacht te hebben. Wij proberen zoveel mogelijk bronnen te vermelden, waarvan een uittreksel beschikbaar wordt gesteld. Van belang is je eigen waarheid te leren ontdekken; dit is een proces van bewustwording, waarbij je je in de materie zult moeten verdiepen en de bronnen zult moeten kiezen die voor jou geloofwaardig zijn volgens jouw eigen criteria.  Hiertoe moeten wij een geest van onderscheidingsvermogen zien te ontwikkelen. Dit begint met een open hart, een open mind en een normaal gevoel voor rechtvaardigheid, analytisch vermogen en moed om rechtop te blijven staan onder druk. 

Het verhaal rond Covid-19 is bijzonder complex door de vele aspecten die hiermee verbonden zijn en de doorlopende, misleidende propaganda door overheden, overheidsgerelateerde instanties, internationale organisaties en NGO’s.

 Bottomline is in elk geval dat Corona een afleidingsmanoeuvre is voor een aantal wereldomvattende geënsceneerde drama’s welke sinds decennia gepland staan en nu alle gelijktijdig worden uitgerold.

Wij zullen de komende weken stapsgewijs de verschillende onderwerpen belichten met gerelateerde broninformatie, hetzij video’s, hetzij websites vergezeld van een samenvatting per bron. Vervolgens willen wij alle punten met elkaar verbinden (connecting the dots), waar doorheen een patroon zichtbaar zal worden van waaruit (opgebouwd in lagen van kennis en inzicht) het  overall verhaal geopenbaard zal worden.

 

De onderwerpen waarvoor Covid-19 de dekmantel is om de aandacht af te leiden en de verantwoordelijke spelers uit de wind te houden

  1. Invoering van de transhumanistische agenda met hydro-gel nano-technologie in vaccinaties om ons DNA te muteren met niet-menselijk DNA en te koppelen aan AI. 
  2. failliet van de verschillende valuta in de wereld, wat gelegenheid biedt aan de overstap naar een digitale munt (= totale controle)
  3. door de lockdown het failliet van de economie, waardoor totale afhankelijkheid van banken, overheden en multinationals (eigen bezit verbeurd verklaard)
  4. gezondheid was al een handelsgoed met winst oogmerk door de ongebreidelde macht van de farmaceutische industrie; nu alleen nog maar dwang en verplichting,  waardoor complete ondermijning van onze gezondheid (ongeteste ‘vaccinaties’ met een combinatie van gifstoffen en DNA mutaties).
  5. corona maatregelen die onze bewegingsvrijheden en het normale contact tussen mensen bijna volledig zullen wegnemen, maar waar geen enkele onderbouwing voor is; uw huis is uw gevangenis; alleen als u gehoorzaam bent, kunt u tijdelijk privileges krijgen per decreet; grondwet en burgerlijk wetboek gelden niet meer!
  6. child trafficking & -abuse (zie home pagina) op hoogste niveaus van de macht (zie vele getuigenissen van slachtoffers met betrokkenheid van Ministerie van Justitie, Ministers, Rechterlijke macht, Jeugdzorg etc.; dit vindt wereldwijd plaats – Ba’al Worship Cult vanaf Sumerië waar de Anunaki-halfgoden/Nefilim/Rafaïm werden vereerd – en is van alle tijden!). Feitelijk begon de cultus met bloedoffers al met Abel en Canäan (evil twin brother). 
  7. corona is volgens onafhankelijke artsen een milde griep waar normaal, gezonde mensen niet aan sterven; door corona als containerbegrip te hanteren waar bijna alle overlijdensgevallen in onder worden gebracht, kunnen de cijfers naar hartenlust worden gemanipuleerd (angst zaaien is een belangrijk, dodelijk wapen in deze).
  8. opvoeren/introduceren van ondermijnende omgevingsfactoren die de gezondheid aantasten (climate control/geo-engineering (smart dust), voedsel zonder voedingswaarde, chemische farmaceutische producten, stress, enorme toename elektromagnetische straling (5G-netwerk)   

De uitrol van het scenario dat nu wordt gespeeld, vermomd als Covid-19 is een scenario dat al decennia geleden is bedacht. De Masonic klassieker ‘Morals and Dogma’ van Albert Pike uit 1857 had al plannen voor totale wereld controle en Graaf Coudenhove-Kalergi had begin vorige eeuw al soortgelijke plannen, waarvoor hij veel instemming kreeg van de toenmalige Europese leiders. Ook het nazi-gedachtegoed vanuit de Vril-Gesellschaft is hiervan afgeleid en is na de oorlog in 1946 met ‘Operation Paperclip’ overgestoken naar de US waar het zich stevig heeft genesteld in de Democratische partij ( national socialists), media, farmacie, wapenindustrie etc. en wat zich vandaar weer over de gehele wereld heeft verspreid via politieke chantage, oorlogen en filmindustrie.

Corona is nu de noemer en afleidingsmanoeuvre waaronder al deze punten onder de radar in gang zullen worden gezet en waarvan de gevolgen onder de noemer van corona zullen worden gerangschikt. Deze onderwerpen zullen stuk voor stuk behandeld worden de komende tijd.  

Doordat mensen op grote schaal wakker aan het worden zijn, hebben de hoofdrolspelers het scenario lijkt wel overhaast uitgerold. Dit had gelijktijdig moeten plaatsvinden met de uitrol van 5G. De uitrol van 5G met effect op de longen wat weer lijkt op gevolgen van Corona had tot grote aantallen dodelijke slachtoffers moeten leiden, maar door de vertraging is nu de tweede uitbraak gepland als de herfst invalt. Dit is het begin van het griepseizoen, waardoor corona weer als dekmantel kan worden gebruikt. Met dit verschil dat 5G dan volop draait en er dit keer wel veel slachtoffers te verwachten zijn zeker in combinatie met het vaccin dat nu ontwikkeld wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Spaanse griep in combinatie met vaccinaties en de eerste introductie van EMF-straling voor radio uitzendingen. Een vergelijkbaar beeld zagen wij met de introductie van 1G, 2G, 3G en 4G wat eveneens gepaard ging met heftige virus uitbraken.  Hierover later meer met bronverwijzing!

De PCR-Test

Ook de PCR-test is een vorm van pre-vaccinatie door hydro-gel nano particles direct op uw hersenvlies aan te brengen waar het direct in de bloedbaan wordt opgenomen. Dit is het merkteken van het Beest op rechterhand of voorhoofd (Op13:16), 666 (Op. 13:18), om jouw DNA te veranderen. Het NWO plan is de mensheid te transformeren tot Chemera’s/ Cyborgs/Androids (Gen. 6:2).

Wij leven ‘in de laatste dagen’ van de huidige cyclus van 6000 jaar. Dit is de tijd van de 7 engelen en de zeven schalen, 7 plagen, met de Toorn van YHWH (Op.15). Voor hen die de vaccinatie (=pharmacheia/vloek/gif/hekserij) nemen op hun voorhoofd (de PCR-’test’ laat ‘iets’ achter op jouw hersenvlies precies achter je voorhoofd; ter hoogte van de pijnappelklier) vertrouwen op – aanbidden van –  het Beest en zullen ten prooi vallen aan Zijn Toorn. De eerste schaal die door de engel wordt leeggegoten (plaag) zijn de zeer pijnlijke gezwellen a.g.v. de vaccinaties als steken van schorpioenen. Zij die het Zegel van YHWH (Op. 9:4) op hun voorhoofd dragen, zullen geen schade ondervinden tijdens de plaag die door de 5de engel wordt afgeroepen (Op. 9).

Door uitvoering van de pcr-test wordt de bloed-hersenbarrière beschadigd, waardoor gevaar van infectie sterk toeneemt en het immuunsysteem wordt verzwakt. In het oude Egypte werd de beschadiging van deze barrière opzettelijk toegepast op slaven als straf, zoals je kunt zien op onderstaande afbeelding. Zoals je kunt lezen op pagina Covid-19 worden echte epidemieën altijd veroorzaakt door bacteriologische infecties (Spaanse griep, polio) welke op hun beurt altijd weer worden getriggerd door een vaccinatie of in geval van Sars/Covid een invasieve test zoals de pcr-test. Verder wordt de concentratie proteënen (enzymen/eiwitmoleculen/lange ketens van aminozuren) gemeten welke een normaal bestanddeel zijn van de menselijke cel. De concentraties van deze proteïnen worden bij het verwerken van de testresultaten sterk verhoogd, tot 40x,  om nog enige indruk te kunnen geven van wat men vervolgens ‘besmetting’ noemt. Deze stoffen zijn echtereen samenstelling van normale bestanddelen van een cel wat een overblijfsel is van een eerdere griep of vaccinatie zonder hierbij specifiek Covid-19 te kunnen identificeren. Er mogen dus in het geheel geen conclusies verbonden worden aan pcr-test uitslagen, integendeel zij zijn schadelijk voor de gezondheid (aanbrengen van nanobots; vaccinatie; beschadiging hersen-bloedbarrière) net zoals mondkapjes dat zijn.

De conclusie van wat ‘besmetting’ is, is het omgekeerde van wat er in de media wordt gemeld. De zeer geringe hoeveelheid reststoffen die gevonden worden, wijzen op het feit dat het immuunsysteem prima heeft gefunctioneerd en het gevaar van ziekte is afgewend. Een positieve uitslag van de pcr-test is dus goed nieuws! Een negatieve uitslag ook!  Het vaccinatie-aspect van de pcr-test (aanbrengen van nanobots op je hersenvlies) is een minder goed idee (Mark of the Beast on your forehead)!!!

‘Virussen’ zijn feitelijk exosomen; componenten van de menselijke cel welke een alarmfunctie hebben naar de omliggende cellen en worden aangemaakt om beschadigde cellen op te ruimen (apoptose). Er zijn oneindig veel exosomen in een menselijk lichaam. Willen wij voor elk exosoom een vaccinatie ontvangen???

Voor meer informatie over het bedrieglijke fenomeen ‘virussen’, zie de site van Martin Vrijland over het bedrog van Louis Pasteur die het fenomeen virus besmetting heeft bedacht en wat dankbaar is overgenomen door Big Pharma: https://www.martinvrijland.nl/?s=fraudeur+Pasteur

Voor meer info lees het Boek Openbaringen wat een soort van omgekeerd proces is van het Boek Exodus is. Lees ook ‘The Book of Enoch’ wat een uitgebreid verslag is, in detail, van het Boek Genesis. De bijbel researcher Leeland Jones geeft diepgaande inzichten in bijbelse symboliek: https://www.youtube.com/watch?v=l4amYGj8bEA

In bovenstaande videolink van Leeland Jones geeft Celeste Solum – onderzoeker van medische research rapporten – vanaf de 12de minuut een voordracht over de genetische componenten van het vaccin. Dit betreft genetische deeltjes van allerlei retielachtigen, zoals schorpioenen, sprinkhanen en slangen, maar van honden, katten en vleermuizen. Is dit de handtekening van YHVH (Op. 9:3) die ons waarschuwt voor de tijd waarin wij leven?

De bijzonder complexe wijze waarop dit ‘virus’ is opgebouwd met zoveel componenten is bedoeld om de oorzaak van een aandoening zodanig te verstoppen dat het haast ondoenlijk is geworden nog een specifieke oorzaak aan te kunnen wijzen. Dit gecombineerd met nano particles kleiner dan 23 nm – zware (radioactieve) metalen; nanobots die bepaalde functies in de metabolische keten overnemen of zorgen voor gebrek aan zuurstof, bloeduitstortingen of anderszins geactiveerd worden door specifieke 5G-EMF stralingsfrequenties (440Hz en 60MHz), waardoor het bloed geen zuurstof meer op kan nemen – welke buiten elke regulering van de Milieuwetgeving vallen – en rechtstreeks, zonder tussenkomst van het immuunsysteem, via de huid in de bloedbaan opgenomen worden, wordt het zeer complex nog een oorzaak voor ziekte vast te kunnen stellen.  Als wij vervolgens weten dat de nanobots elke taak kunnen uitvoeren, waarvoor deze zijn ontwikkeld met bijvoorbeeld meerdere tijdsvertragingen, dan is elke poging nog een oorzaak aan te kunnen wijzen bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Het onvermogen van artsen om nog iets voor hun patiënten te kunnen betekenen en de totale wanhoop van alle betrokkenen zal leiden tot een roep om een oplossing -> Hegelian Dialectic  (Problem – Reaction – Solution).

De oplossing (solution) zal zijn dat er een totale vaccinatie hysterie zal ontstaan.

Ziekten aanpakken door versterking van het immuunsysteem hebben wij allang achter ons gelaten, het tijdperk van chemische medicatie met desastreuze bijwerkingen loopt ook op zijn einde. Patenten zijn verlopen en medicijnen worden steeds goedkoper. Tijd voor een nieuwe winstgevende aanpak van ziekten > vaccinaties.

Doordat mensen door acceptatie van het gepatenteerde Corona vaccin eigendom worden van de Pharma company van wie zij het vaccin hebben ontvangen (DNA gewijzigd volgens formule/patent van de fabrikant!!), kunnen zij naar volkomen willekeur verder worden gevaccineerd en hun DNA verder worden gecorrumpeerd, totdat zij geen enkele gelijkenis meer hebben met een menselijke verschijning. Dit proces heeft een rechtstreekse relatie met het verhaal over de strijd tussen de Nefilim (the Sons of the 200 Watchers/ Fallen Angels they had with earthly women  in The Book of Enoch; the mixing of DNA causing the wrath of God).     

Covid-19 is nu het containerbegrip waar alle ziektes onder wordt gerangschikt. Dit gecombineerd met het opgelegde behandelingsprotocol zorgt ervoor dat veel patiënten komen te overlijden door verkeerde diagnose en daarop gebaseerde behandeling. Bij problemen aan de luchtwegen worden patiënten vaak op hun buik gelegd aan de beademing, waardoor het natuurlijke afweersysteem buiten werking wordt gesteld, terwijl de longen deze overdosis aan zuurstof vaak helemaal niet kunnen verwerken.    

De grote hoeveelheid componenten waaruit het ‘vaccin’ vervolgens is opgebouwd met zoveel componenten – nanoparticles van zware (radioactieve) metalen; nanobots die bepaalde functies in de metabolische keten overnemen of zorgen voor bloeduitstortingen of anderszins geactiveerd worden door specifieke EMF stralingsfrequenties, waardoor het bloed geen zuurstof meer op kan nemen; gifstoffen als formaldehide en kwikverbindingen; doorgekweekte cellen van geaborteerde foetussen en dus boordevol stress hormoon – is bedoeld om samen met de pcr-’test’ ziektes te verspreiden en mensen te infecteren met echte ziekteverwekkers, zoals bacteriën en schimmels en tevens door de extreme belasting van het lichaam met nano deeltjes van allerlei aard, waarvan vele kunnen worden geactiveerd door EMF-straling (5G frequenties). 

Zie deze video op ‘Wees de Weerstand’ of op YT    https://www.youtube.com/watch?v=Ua21N3GDSAo&feature=emb_logo

Een kritische analyse door geïnformeerde onderzoekers en wetenschappers wordt niet op prijs gesteld door de farmaceutische industrie of andere partijen die meedelen in de megawinsten.  Om dit vervolgens publiekelijk te delen via de media is letterlijk levensgevaarlijk. Deze video is een korte lijst van de laatste slachtoffers die mededelingen deden over Covid-19, waaronder Brandy Vaughan, voormalig researcher bij farmaceut Merck, die op high tech level ruim een jaar lang werd bedreigd en geïntimideerd alvorens op 8 december jl. te worden omgebracht.

Zie  https://www.youtube.com/watch?v=3rHRJH4pjjk

De verwoestende maatregelen naar aanleiding van deze plandemic zal ook nooit meer stoppen. Elke keer als er een kleine versoepeling van de maatregelen (een Spoedwet welke nooit is ondertekend, ongrondwettelijk is en dus ongeldig) zal worden voorgesteld, zal er een tegenprestatie moeten worden geleverd. Denk aan inleveren van rechten, reisbewegingen of nog meer vaccinaties (chantage). Er zullen immers altijd gemuteerde virussen opduiken en deze zullen altijd weer gevaarlijker zijn dan de voorafgaande variant (leugens). De suggestie van een gevaarlijk virus kan doorlopend worden gebruikt, zodra de vele variaties van het vaccin voor veel slachtoffers gaan zorgen, waarbij de oorzaak van de ziekteverschijnselen haast niet meer te detecteren zullen zijn. Zie video van trekpop/marionet van eigen bodem, ‘onze eigen’ Hugo 

https://www.youtube.com/watch?v=r7LuvvqqZNU 

VACCIN = PCR-TEST = GENOCIDE !!! 

Lockstep scenario

Het eerste onderwerp is de transhumanistische agenda. Dit wordt meesterlijk uitgelegd in de video (Nederlands ondertiteld) van Dr. Carrie Madej, een internist met diepgaande kennis en 20-jarige ervaring op het gebied van vaccinaties. Zij vertelt over de gifstoffen welke in vaccinaties worden aangetroffen, gemodificeerde niet-menselijke gen implantaten, waardoor onze DNA-codering ingrijpend kan worden gewijzigd. Dit alles is gepatenteerd en alles wat is gemodificeerd onder geregistreerd patent heeft een eigenaar!!! Ook verteld zij over hydro-gel nanotechnologie en de koppeling van uw gedachten en emoties aan artificial intelligence (AI). 

  https://www.bitchute.com/video/z9T8D754Uews/

Vaccin fabrikanten hoeven hun producten niet te laten testen (al 30 jaar lang niet!), zoals dit met andere nieuwe medicatie wel moet. Zij hoeven alleen maar aan te tonen of het vaccin anti-lichamen produceert. De gevolgen hiervan blijven in het ongewisse. Dit zien wij terug in de pcr-test voor Covid-19 wat daarom ook volkomen nietszeggend is, maar wel veel geld oplevert, terwijl er ook snelle, goedkope lakmoesproeven mogelijk zijn.  Ook zijn zij niet aansprakelijk te stellen wanneer er ongelukken gebeuren met de vaccins wegens de deal die zij hebben gesloten met betrokken overheidsinstanties in de tachtiger jaren. Robert F. Kennedy en dhr. Bigtree hebben hierover recentelijk een rechtszaak gewonnen tegen de farmaceutische industrie. Dit is extreem uitzonderlijk; normaliter wint niemand rechtszaken tegen deze industriële reuzen!   

 

Het tweede onderwerp is het lockstep pandemic scenario wat momenteel wordt uitgerold als reactie op de corona ‘uitbraak’. Dit is het scenario dat door de Rockefeller Foundation in 2010 is bedacht en gepland. Lockstep is van de 4 scenario’s welke zijn beschreven door de WHO, het gekozen scenario.

https://norberthaering.de/en/power-control/lock-step-rockefeller/ 

Helder artikel op basis van gedegen journalistiek onderzoek door Ella Ster

Gates – en Rockefellerfamilies speelden honderd jaar geleden ook al de hoofdrol in fataal vaccinatie-experiment

By on 27 augustus 2020 

Dokter Frederick Gates en het Rockefeller Institute waren honderd jaar geleden de hoofdrolspelers in een riskant vaccinatie-experiment, dat waarschijnlijk de oorzaak is van de beruchte Spaanse griep pandemie. Wat zijn de belangrijkste lessen om een herhaling van dezelfde fouten en hoogmoed te voorkomen?

> vervolg op deel 2: ‘Spaanse griep’ in 1918: is een militair experimenteel vaccin de oorzaak van 50-100 miljoen doden?

Frederick L. Gates was een arts, predikant, filantroop en een van de belangrijkste adviseurs van John D. Rockefeller. Frederick Gates speelde een grote rol bij de oprichting van de Rockefeller Foundation, International Health Division (IHD) en de China Medical Board (CMB). In 1918 had hij de leiding over een grootschalig medisch experiment, waarbij duizenden Amerikaanse militairen werden gevaccineerd met een experimenteel meningitisvaccin.

Dit vaccinatieprogramma was geïnitieerd door het Rockefeller Institute for Medical Research, in New York. Tussen 21 januari en 4 juni 1918 kregen 4.792 soldaten die in Fort Riley in Kansas gestationeerd waren, het vaccin toegediend. Dokter Gates noteerde het verloop van het medische experiment nauwgezet in een uitgebreid rapport. Er werd geëxperimenteerd met de hoogte van de dosis.

Honderden mannen werden na de vaccinatie ziek. Er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal gevaccineerden de superspreaders werden, die de bacterie tijdens de Eerste Wereldoorlog in de kazernes en loopgraven verspreidden. Deze bacterie kan onder andere longontsteking veroorzaken. Uit later onderzoek blijkt dat de slachtoffers van de beruchte ‘Spaanse griep’ gestorven zijn aan een bacteriële infectie en een virus niet de oorzaak was, zoals te lezen in deel 2 van dit drieluik.

Onderstaand artikel is een geredigeerde samenvatting van het artikel door Kevin Barry: “Did A Military Experimental Vaccine In 1918 Kill 50-100 Million People Blamed As ‘Spanish Flu’?”
First Freedoms, Inc. 10 augustus 2020
Het vaccinatie-experiment

Hieronder een samenvatting uit het rapport van Dr. Gates vanuit Base Hospital, Fort Riley, Kansas, en het Rockefeller Institute for Medical Research, New York (20 juli 1918).

Duizenden soldaten kregen drie dosissen van een bacterieel meningitisvaccin, hetgeen in feite spuugsels waren van een vaccinserum gemaakt bij paarden. Voor de derde dosis zijn in totaal 1.090 mannen niet gekomen. Wat is er met deze soldaten gebeurd? Werden ze vanuit Kansas met de trein naar het oosten verscheept om aan boord van een schip naar Europa te gaan? Waren ze in het ziekenhuis van Fort Riley? Het rapport van Dr. Gates zegt er niets over.

Het vaccinatieprogramma begon eind januari 1918. Op maandag 11 maart zou de eerste dominosteen vallen, wat het begin betekent van de eerste griepgolf van 1918. De zieken werden naar Base Hospital gestuurd voor diagnose. In maart van dat jaar kwamen er “100 man per dag” de ziekenboeg van Fort Riley binnen. Zijn dat degene die de 2e of 3e dosis niet hebben gekregen? Gates meldt dat een aantal van de mannen in het experiment griepachtige symptomen hadden nadat ze het vaccin hadden gekregen: rillingen, verhogingen, hoesten, braken en diarree.

Deze symptomen zijn een ramp voor mannen die in kazernes leven, met treinen naar de Atlantische kust reizen, naar Europa varen en in loopgraven leven en vechten. De onhygiënische omstandigheden bij elke stap van de reis zijn een ideale omgeving om een ​​besmettelijke ziekte zoals bacteriële longontsteking te verspreiden.

Volgens Dr. Gates injecteerden ze in soldaten willekeurige doseringen van een experimenteel vaccin tegen bacteriële meningitis. Naderhand hadden sommige soldaten symptomen die meningitis ‘simuleerden’, maar Dr. Gates maakt de fantastische bewering dat het geen echte meningitis was. De soldaten kregen griepachtige symptomen en bacteriële meningitis staat erom bekend griepachtige symptomen na te bootsen.

Misschien is de gelijkenis van de vroege symptomen van bacteriële meningitis en bacteriële longontsteking met griepverschijnselen, ook de reden waarom de vaccinexperimenten in Fort Riley al 100 jaar lang als mogelijke oorzaak van de Spaanse griep niet zijn onderzocht.

Hoe kon de ‘Spaanse griep’ zich zo ver en zo snel verspreiden?

De Eerste Wereldoorlog eindigde slechts 10 maanden na de eerste injecties. De soldaten die met de in paarden geïnfuseerde bacteriën waren geïnjecteerd, verplaatsten zich gedurende die 10 maanden over een uitgestrekt gebied in Europa. Een artikel uit 2008 op de website van de CDC beschrijft hoe zieke soldaten uit de Eerste Wereldoorlog de bacterie aan anderen konden doorgeven door ‘superspreaders’ te worden.

“Gedurende enkele dagen waren tijdens lokale epidemieën — vooral in drukke omgevingen zoals ziekenhuisafdelingen, militaire kampen, militaire schepen, mijnen en loopgraven — sommige personen immunologisch vatbaar voor, besmet met, of herstellende van infecties met het influenzavirus.”

Eén studie beschrijft soldaten “met actieve infecties van de bacteriën die in hun neus en keel nestelden en aërosols vormden, terwijl anderen (vaak in dezelfde “ademruimten”) zeer vatbaar waren voor invasie van en snelle verspreiding van koloniserende bacteriën door hun longen, of die van anderen.”

Voor het volledige artikel, ga naar de website van Ella Ster:

https://www.ellaster.nl/2020/08/27/gates-en-rockefellers-speelden-honderd-jaar-geleden-de-hoofdrol-in-fataal-vaccinatie-experiment/

 

Shocking info

Op de site http://thebridgelifeinthemix.info kunnen wij de interne, vertrouwelijke memo’s uit 1972 lezen, waarin de onderzoeken worden beschreven die virussen manipuleren tot ziekteverwekkende organismen. 

Zie page:  WHOMemos1972explainshowtoturnvaccinesintoameansofkilling.htm

WHO Memos 1972 Explains How To Turn Vaccines Into A Means Of Killing

 

OP de site 28 July 2015
WHO memos from 1972 explain how to turn vaccines into a means of killing. First published 2009.

Coronavirus Isolated From Humans, Patent Timeline

Why Are We In Lockdown-As Of 19 March 2020, COVID-19 Is No Longer Considered To Be A High Consequence Infectious Disease (HCID) In The UK
https://thebridgelifeinthemix.info/british-politics/lockdown-as-19-march-2020-covid-19-longer-considered-high-consequence-infectious-diseases-hcid-uk/

It needs to be understood that the United Nations is a Rothschild creation and acts as the world government for the banks. It is now time to demolish it so that Israel, another Rothschild creation, can form a new global government in Israel under the Talmudic Noahide platform. This is the role of King Cyrus, to emancipate the supremacist’s that control Israel and give them the world under medical dictatorship. Now you can understand the current pandemic as the means to uprooting the UN.

Those that formed the following agenda will also control the new platform in Israel and of course will continue everything achieved by the United Nations and it’s World Health Organisation. Bill Gates is a front for the CIA, the Rockefellers and ultimately the Rothschilds. Do not be deceived.

Lockdown News

Two key memorandums from the World Health Organisation, (WHO) discovered by Patrick Jordan, show the WHO has intentionally created the three-shot killer vaccine, with the intent under pandemic regulations, to force people to take as mandatory under some fantasy corporate declared meltdown. It is the Contingency Act 2004 in the U.K., the Patriot Act in the U.S. with all other nations under the U.N. controlled insolvency administration platforms having there own version, that the incorporated governments will move to enforce the madness you are going to read about in this report.

Many statutes were changed during the 2009 flu script that will allow the State to enforce vaccinations under the mental health platform you promote with vigour, without recognising the shadow agenda ready to become the rules of the corporate State.

Understand one thing, all this Legal legislation applies only to the Person, it has no jurisdiction in the world of man. Study : https://www.youtube.com/watch?v=LD4fNy2T3cg&t=5s

1972 WHO Bulletin 47,No 2 Memoranda #1 and #2

Virus-associated immunopathology :
Animal models and implications for human disease technically outline the ability to create biological weapons in the form of vaccines that 

1) Totally disable the Immune System.
2) Load every cell of the Victim’s body with Infection.
3) Switch the Immune System on causing the host to kill themselves in a Cytokine Storm.
One, Two, Three, Dead.

These WHO Memoranda’s describe the three-stage impact of the three shots many people will be forced to take in the autumn to allegedly treat a virus that WHO also helped create and release.

This is a crucial piece of evidence of WHO’s long-term intentions because these memorandums give the best and fullest insight into the WHO and affiliated labs, (such as the CDC) and their current activities, activities such as the patenting of the most lethal bird flu viruses available, and sending the virus to Baxter’s subsidiary in Austria, which weaponised it and sent out 72 kilos to 16 labs in four countries almost triggering a global pandemic.

For every crime, there needs to be motive, an indication that it was deliberate, a planned event. The WHO memorandums provide the evidence of just such a deliberate long-term planning to kill people by weakening their immune system by use of the first vaccine, injecting a live virus into the body by a second, and creating a cytokine storm using squalene and nagalase in a third.

 

Video available here : https://153news.net/watch_video.php?v=SD2N7HWB4H2O

Download the WHO Memoranda on : here
Scroll down until you find :

Memoranda
Virus-associated immunopathology : animal models and implications for human disease :
1. Effects of viruses on the immune system, immune-complex diseases, and antibody-mediated immunologic injury
Bull World Health Organ. 1972; 47(2) : 257?264.PMCID : PMC2480894
bullwho00182-0115

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2480894&blobtype=pdf

 

Download as Pdf

Virus-associated immunopathology: animal models and implications for human disease :
2. Cell-mediated immunity, autoimmune diseases, genetics, and implications for clinical research
Bull World Health Organ. 1972; 47(2): 265?274 PMCID: PMC2480896
bullwho00182-0123@0 copy

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=2480896&blobtype=pdf

Download as Pdf

In 2012 Donald Trump Attacked The Vaccination Program Stating Vaccines Cause Autism

Further Study
Cancer epidemic due to the introduction of viruses through vaccinations, SV-40 on trial
A micrometabolic inhibition test for the estimation of poliovirus neutralising antibodies
Cutaneous responses to smallpox revaccination with calf lymph and the effect of fluorocarbon purification of the vaccine
A second international cooperative investigation into thioacetazone side effects
Report of the 1966-67 cholera vaccine trial in rural East Pakistan
Bankers, Scientists, Holistic Doctors, The Dead List

Tags : antibody-mediated immunologic injury, autoimmune diseases, Cell-mediated immunity, Cytokine Storm, disable the Immune System, Effects of viruses on the immune system, genetics, H1N1, immune-complex diseases, triggering a global pandemic, Vaccinations, Virus-associated immunopathology, WHO, World Health Organisation

 

FunVax Virus against “God Gene” VMAT2

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de hersenactiviteit in de voorhoofdkwab nagenoeg wordt uitgeschakeld. Het VMAT-2 gen, verantwoordelijk voor een geestelijke connectie met de Schepper, uitgeschakeld.

https://www.youtube.com/watch?v=pc_EiWNPrss&t=1s