De rechtsstaat is overleden en het internationale recht is buiten werking gezet.