Het Kwaad

Het kwaad

Als wij dan toch één van de bronnen waar Het Kwaad wordt beschreven aan willen duiden dan wil ik verwijzen naar de Apocrieve teksten waar in de Bijbel naar wordt verwezen en in het bijzonder  ‘The Book of Enoch’.

Dit boek verteld het verhaal van de Gevallen Engelen (de 200 Watchers) die naar de Aarde kwamen in de 5de generatie na Adam, in de generatie van Jared. Zij lieten zich verleiden de Schepping over te nemen de de rol van de Eeuwige Almachtige (Yahuah, YHVH of Yahweh) over te nemen. Zij namen aardse vrouwen voor zichzelf (hedendaagse analogie met ‘alien abductions’) en kregen kinderen, de Nefilim (The Giants of Old Gen. 6). Dit was dus een genetische mix van DNA van engelen en mensen.

Dit zien wij nu vandaag de dag weer terug om DNA van verschillende levensvormen met elkaar te verbinden en daarmee de essentie van de Schepping te veranderen (bv. vaccinaties met genetisch materiaal van varkens en apen). Dit is de meest grove overtreding die wij kunnen begaan tegen de volmaaktheid wat de Schepping eens was. Dit was de reden dat Yahuah de Zondvloed over de aarde bracht, omdat er nog maar 5 mensen op aarde waren met het oorspronkelijk DNA, Noah, zijn vrouw (dochter van Enoch) en hun drie zonen.

De rest van de Schepping was volledig geïnfiltreerd met niet-menselijk DNA van de Gevallen Engelen, maar ook mengden dezen zich met DNA van (zee)dieren. Dit zien wij terug in sagen en legenden, denk aan de 12 Werken van Hercules en het Griekse goden pantheon, de god van de zee Poseidon, half Nefilin/half vis en de saters die in de legenden voorkomen, half Nefilim/half bok etc. De Nefilim werden door de mensen die toen de aarde bewoonden gezien als goden en waren zoals gezegd directe nakomelingen van de Gevallen Engelen en aardse vrouwen, maar ook van Gevallen Engelen met dieren.

Zij hadden enorme mentale en psychische vermogens, waren onvoorstelbaar groot van gestalte (de inheemse volkeren van de Amerika’s noemen hen ‘Skywalkers’) Ook na de Zondvloed toen de Schepping weer een herstart kreeg met de drie zonen van Noah en hun vrouwen (met niet 100% zuiver menselijk DNA), ontstond het eerste koninkrijk met Nimrod, een Rafaïm (the living dead) als koning eveneens van een groot gestalte, maar al veel minder groot dan van voor de Zondvloed. De voortzetting van de bloedlijn van de Nefilim na de Zondvloed wordt Rafaïm genoemd. Ondanks dat de Nefilim vlak vóór de Zondvloed waren uitgeroeid doordat Yahuah hen tegen elkaar had opgezet (Book of Giants), overleefde een groot deel van dit DNA en maakte deel uit van bepaalde bloedlijnen ná de Zondvloed, de Rafaïm, de zonen van Rafa uit Gath (2Sam 21:22).

Hiervandaan heeft deze bloedlijn zich undercover voortgezet door hun bloedlijn te verzekeren middels huwelijken met verwante bloedlijnen. De reusachtige fysieke kenmerken vanaf de Nefilim namen na de Zondvloed sterk af en bleven in de tijd steeds verder afnemen, omdat er steeds binnen dezelfde genen pool nageslacht werd en wordt geproduceerd wat verzwakking van het genetisch materiaal bewerkstelligt.

Deze hybride bloedlijn die voortkomt uit de Gevallen Engelen met aardse vrouwen, de Nefilim, gaat als een rode draad door onze gehele geschiedenis tot op de dag van vandaag.