Vrijheid autonoom

Enige achtergrondinformatie:

Het punt waar wij zijn vastgezet in de matrix en hoe dit tot stand is gekomen, wordt door slechts weinigen begrepen. Diegenen die ons besturen in de hogere bestuurslagen weten dit echter maar al te goed.

REMEMBER THE DEAL! is altijd de game changer in dit spel(l).

Beurskrach en opheffen goudstandaard

Het begon met het opheffen van de goudstandaard in 1933 met de JHR 192 door President Rooseveldt die voorheen de dollar zijn waarde gaf. Als gevolg van de beurskrach van 1929, veroorzaakt door het bevriezen van bankleningen door de privat banksters van de FED, waardoor de economie werd verstikt. Iedereen werd verplicht op straffe van zware sancties om zijn goud en zilver in te leveren en omdat goud als waardetransportmiddel in het publieke domein toch niet meer bruikbaar was, werd hier op grote schaal gehoor aan gegeven.

Dit werd bereikt doordat de privat bankers van de FED, de Federale regering chanteerde met geld uitgifte – omdat zij nu het alleenrecht hadden op het drukken van dollarbiljetten – om zodoende de burgers te dwingen hun bezit in edelmetalen op te geven en door te sluizen naar de bank.

De FED was in 1913 in handen gevallen van private banksters na het opstellen van een agreement hiertoe. De hulp van de banksters was ingeroepen wegens hun expertise door Senator Aldridge om een nieuw bankensysteem op te zetten. Doordat Senator Aldridge een ‘ongelukje’ kreeg en daardoor niet aanwezig was tijdens de besprekingen op Jekyll Island, een estate voor de kust van Georgia, in 1910, werden de besprekingen een onderonsje tussen de banksters en werd hun plan uiteindelijk op slinkse wijze doorgevoerd in de Senaat in 1913 door President Woodrow Wilson, die hiervoor later publiekelijk zijn excuses voor aanbood.

The DEAL

Dit is hoe de FED aan de enorme goudvoorraad kwam welke in Fort Knox opgeslagen ligt. Dit was de DEAL met als tegenprestatie de belofte onbeperkte toegang tot valuta (ongedekte fiat dollar) te krijgen. Dit geldt nog steeds: wij hebben recht op onbeperkte toegang tot de fiat-Euro (vals geld, geen waardedekking; een schuldbewijs/belofte /uitgestelde betaling ofwel promessory note) v.w.b. verrekeningen met zgn. overheidsinstanties wat privat corporations werden na het zgn. bankroet van de Federal Reserve en de Federal Government: corporate theft on a mega scale.

M.a.w. alle verrekeningen met zgn. overheidsinstanties als belastingen, licenties, boetes (tenzij er schade is aangericht), NUTS-leveranties zijn vrijgesteld van betaling, omdat het ANBI-bedrijven zijn. It is not lawfull to pay taxes!

Verrekeningen tussen burgers onderling moesten binnen deze deal nog wel worden betaald. Belasting betalen was niet meer verplicht, maar werd een privilege.

Oprichting US Corporation

De FED bleef gewoon bestaan, maar de Federal Government werd in 1933 in het diepste geheim omgedoopt tot de US Corporation en ook de meeste andere landen in de wereld ondergingen hetzelfde lot, ingeschreven in Washington DC als buitenlandse corporaties, eigendom van het Vaticaan. Zoals ook het financieel centrum van de wereld, London the City, eigendom is van het Vaticaan: Papal tiara/Triregnum/Triple Crown of Aragon: dit is tot op heden nog het machtscentrum in de wereld.

Het bedrog: Cestui Que Vie trust

Na het zgn. faillissement van de centrale banken en regeringen wereldwijd werd er de Cestui Que Vie Trust – bekend van de grote brand in London in 1666 toen deze zelfde kaart werd gespeeld – weer uit de kast gehaald en elke burger die werd geboren vanaf dat moment kreeg een Trust op zijn/haar NAAM. Dit is de sleutel om dit verhaal te kunnen begrijpen, omdat toen, zonder ouders te informeren, bij aangifte??? van een nieuw geborene, de rechtspersoon met BSN-nummer op NAAM (UVRM art. 6) werd aangemaakt. Vervolgens werd de identiteit van de levend geboren baby verwisseld met die naam in hoofdletters, de rechtspersoon. Jij werd als levend geborene dood verklaard – en je bestaat officieel niet meer – en jij werd geregistreerd als virtuele, juridische, dode entiteit en uitgeleend in licentie met voorwaarden aan jouw ouders en genoemd met jouw NAAM in hoofdletters op achternaam.

Oplossing: status correctie

Met deze wisseltruc is nu de suggestie gewekt dat wij toch weer verplicht zijn verrekeningen met regeringsinstanties te betalen. Dit is echter suggestie, omdat wij nu ineens als legale ficties worden gezien zonder dat ons dit wordt verteld. Als wij dit weer rechtzetten door te verwijzen naar de DEAL van 1933 en ons weer levend te verklaren dan kan de dwang niet langer worden gehandhaafd. De verzekerde waarde op de Trust Funds op onze NAMEN door de landsadvocaat wordt door institutionele beleggers belegd op de Beurs, waardoor hier enorme vermogens op komen te staan. Vervolgens wordt 70% van de belastingopbrengsten via de DNB doorgesluisd naar de internationale Beurzen en bijgeschreven bij het beleggingskapitaal op de CQV trust fondsen. De President van de Algemene Rekenkamer (accountant van de Belastingdienst) Arno Visser deed hier zijn beklag over in Elseviers Weekblad in 2016. Uitkeringen, pensioenen en vele andere zaken worden ook bekostigd uit deze Fondsen. Overheden hebben nooit een tekort aan geld! Alles is suggestie!

Levend verklaren

Dit is waar alle dwang vandaan komt en wat volgens art. 1.2 BW helemaal niet mag. Als dode entiteit/legale fictie/lijfeigene van de Staat heb je echter helemaal geen toegang tot de wet dus dat is hiermee ook opgelost. Dit is de reden dat ik er altijd zo op hamer dat Ik een Levende Man ben met een Live-Life-Claim (ook te verkrijgen bij de Gemeente als Life-Born-Record, de Attestatie de Vita, maar wel vol bedrieglijk taalgebruik en coderingen) en de legale fictie in contract heb ingevorderd.

Dit verhaal is door en door ziek en ziekmakend, maar hiervoor onze ogen gesloten houden zal desastreuze gevolgen hebben voor ons allemaal.

Ook gaat dit verhaal nog veel en veel verder tot in de haarvaten van onze samenleving, maar dat voert te ver voor deze exercitie nu.