Eerst een stukje geschiedenis. De Staat der Nederlanden is niet altijd een koninkrijk geweest. De Nederlandse monarchie begon pas in 1806 toen Lodewijk Napoleon door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland. Zij werd voortgezet in 1813 toen Willem...