: Russel-Jay : Gould

Iets ontstaat vanuit een unieke gedachte en krijgt vorm door woorden uit te spreken vanuit een gevisualiseerde creative gedachte/ingeving, vrije wil, intentie en gerichte focus en energie (=toon met een bepaald timbre en frequentie. De woordkeus is zeer specifiek, eenduidig, transparant, doelgericht en opbouwend.

Vooral bij het opstellen van contracten is dit een zeer krachtige tool. Contracten kunnen uitgesproken beloften zijn, gebaseerd op vertrouwen, eer en geweten ofwel een geschreven contract. Om geschreven woorden net zo krachtig te laten zijn als het gesproken Woord moeten de woorden in dit contract ‘closure’ hebben (uitgedrukt als een punt aan het einde van een zin).

Dit kan op 2 manieren:

1.) opstellen van het contract in de ons bekende schrijftaal, waarbij elk sleutelwoord, functie, aanduiding en begrip vastgelegd wordt in een addendum als onderdeel van het contract.

2.) opstellen van het contract in ‘correct sentence structure communication parse syntax grammar language’, zoals ontwikkeld door : David-Wynn: Miller, and : Russell-Jay: Gould. Dit taalgebruik is door David en Russell ontwikkeld om de magische verbastering teniet te doen welke in elke taal is geïntroduceerd. Dit is gebeurd gedurende de gehele geschiedenis van de ontwikkeling van talen over de hele wereld.

Dit betekent dat deze C-S-S-C-P-S-G language een speciaal geconstrueerde taal is, ontwikkeld en toegepast op internationale betrekkingen op het hoogste internationale niveau met enorme impact op alle internationale contracten tussen Staten en tussen Staten en burgers. Toch is het algemene bewustzijn bij de mensen van wat er is bereikt om mensen vrij te zetten, nog beperkt.

De grondleggers van deze methode zijn:

: Russel-Jay: Gould.

: David-Wynn : Miller.

Na het overlijden van David in 2018 is Russell de houder/overziener geworden van alles wat zij hebben gecreëerd. Hij is de houder van de vlag van de US welke nu is getransformeerd naar een communicatie vlag. De Staat USA is officieel ontbonden.

Wat is nu de situatie waarin wij momenteel verkeren? Het plan met de plandemic van de WHO voert naar een zinderende climax met de verkiezingen in Amerika waar de laatste leider van de nu nog vrije westerse wereld, die vooralsnog waarheid en gerechtigheid nastreeft.

Als de verkiezingsfraude straks wordt onthult, pakt Trump alsnog zijn overweldigende zege en alle zichtbare Deepstate leiders zullen worden opgepakt, berecht en terechtgesteld. Tijdens een internationaal Neurenberg 2.0 proces wat op tv zal worden uitgezonden, zullen alle onvoorstelbare misdaden breeduit worden uitgemeten om alle mensen die nog steeds niet wakker waren met de neus op de feiten te drukken

Wij mogen ervan uitgaan dat dit een forse sprong in bewustzijn teweeg zal brengen en meer mensen zich zullen verbinden met hun hoger quantum bewustzijn.

Ondanks de grote verdiensten van de Trump voor de vrije wereld zijn alle kabinetten in Amerika sinds 1999 illegaal. Dit komt, doordat in dat jaar het 70-jarig moratorium van het bankroet van 1929 afliep. Op dat moment zou Amerika weer als vazalstaat terug komen onder de Engelse Kroon.

Waar men geen rekening mee had gehouden dat :David en :Russell hiervan op de hoogte waren en met hun kennis van correct syntax grammar language de contracten vernieuwden op een manier dat dit niet meer weerlegd kon worden. Dit deden zij in de periode van 3 maanden die wettelijk vast liggen om na afloop van het moratorium de nieuwe situatie in contracten te vatten.

Hierdoor hebben zij de soevereine vlag van Amerika kunnen claimen en alle bevoegdheden naar zich toe kunnen trekken. Deze vlag is nu de communication flag  voor de correct structure syntax grammar language.

Het is moeilijk te begrijpen dat zoiets als het overnemen van alle leidende contracten wereldwijd mogelijk is, maar bedenk dat alle handelingen tussen entiteiten (personen, corporaties en Staten) vastliggen in contracten die :David en :Russell toen in bezit kregen. Zo krachtig is deze quantum grammar wanneer toegepast voor het schrijven van contracten!

Helaas echter is het bewustzijnsniveau van de mensheid nog niet op een niveau dat dit breed kan worden opgepakt. Dit zal zich in de loop van de komende maanden echter wel steeds meer gaan ontwikkelen. De huidige crisis in de wereld zal dit proces sterk versnellen.

Bij de vorige verkiezingen van 2016 duurde het 3 maanden alvorens men de nieuwe regering kon inzegenen. Ook hier golden weer de 3 maanden wegens de illegaliteit van de regering, doordat zij de vlag hebben moeten inleveren bij :Russell. Waarschijnlijk zal het ook deze keer weer 3 maanden gaan duren, alvorens de uitslag bekend zal worden en Trump de overwinning kan claimen.

Aanwijzingen dat dit echt zo is, is het feit dat de vlaggen voor het VN-hoofdkwartier in New York sinds maart jl. van de vlaggenmasten zijn verwijderd en dat bij presidentiële optredens er verwarring is over hoe met de vlaggen achter de President om te gaan. De ene keer zijn er helemaal geen vlaggen of de randen van de vlaggen weg gevouwen, de andere keer zitten de gouden franjes (Engelse Kroon) er weer aan!

Hoewel de verkiezing van Trump contractueel feitelijk niet correct is, is zijn rol in het ontmaskeren en uitschakelen van de ‘Deepstate small swamp animals’ crusiaal. Dit zal echter wel tijdelijk zijn; de ‘Deepstate large swamp animals’ gaan ondergronds en komen weer naar boven, zodra de anti-christ (AI-robot Sohia met burgerschap in Bahrein???) zijn/haar opwachting komt maken wat de laatste akte zal inluiden, zoals beschreven in het boek Openbaringen. 

De rol van Trump lijkt tot stand gekomen door ‘divine intervention’ (1Kor.15:52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump (aanslag op zijn leven?): for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed). Dit verwijst naar de transfiguratie van de mensen die hierop zich hebben voorbereid (Covenant Keepers) naar quantum level, hogere dimentionele werkelijkheid ofwel de ‘hemel’.

Of Trump in staat zal zijn om zijn rol tot op het laatste moment te volbrengen kunnen wij nog niet weten. Er staat immers eveneens geschreven ‘If possible, even the elect will be deceived’ (Mat.24:24). Tot nu toe is zijn inbreng van doorslaggevende betekenis met een wereldwijde impact. Toch mogen wij niet al onze hoop op een mens vestigen. De mate waarin wij allen met elkaar zullen doorbreken zal afhangen van de mate en kracht van gebed en de hieruit voortvloeiende acties die wij met elkaar zullen inzetten. Het gaat tenslotte niet om het perfectioneren van de omstandigheden, maar om het scheiden van de bokken en de schapen, teneinde tot onze zielsbestemming in Christus te komen. Dit zal culmineren in een plotselinge transitie (van de Kinderen van YHWH) naar een hogere dimensionele werkelijkheid (1Kor. 15:52). ‘For your redemption draweth nigh’ (Luk.21:28). 

Ook de rol van :Russell is tot stand gekomen door ‘divine intervention’ en daardoor net zo crusiaal als die van Trump, maar op een ander level. De opdracht van :Russell wordt eveneens genoemd in de Bijbel: Rev.10:1-2: And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.  Dit verwijst  naar de opdracht door de Engel van YHVH in dit vers aan :Russell om het ‘schip’ (Mens/vessel in Maritiem Zeerecht/Admiralty) aan land te brengen en het Gewoonterecht (Common Law/Law of the Land met verwijzing naar Acte van Verlatinghe/Magna Carta) weer in ere te herstellen.

Aanbeveling:

– Repentence, daily Prayer, building and maintaining a Living Relationship with Yahuah (YHWH)

– Order your Claim-of-the-Life with : Russell-Jay: Gould. Come out of the world of fiction into the Factual World of        Life and Truth.

 

References:

https://lastflagstanding.com (watch the documentary film to gain more understanding!!!)

https://lastflagstanding.com/claim-of-the-life/ (order your claim of the life à $150,-

benodigd in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!