: David-Wynn: Miller.

: Mark-Kishon: Christopher.

Iets ontstaat vanuit een unieke gedachte en krijgt vorm door woorden uit te spreken vanuit een gevisualiseerde creative gedachte/ingeving, vrije wil, intentie en gerichte focus en energie (=toon met een bepaald timbre en frequentie. De woordkeus is zeer specifiek, eenduidig, transparant, doelgericht en opbouwend.

Vooral bij het opstellen van contracten is dit een zeer krachtige tool. Contracten kunnen uitgesproken beloften zijn, gebaseerd op vertrouwen, eer en geweten ofwel een geschreven contract. Om geschreven woorden net zo krachtig te laten zijn als het gesproken Woord moeten de woorden in dit contract ‘closure’ hebben (uitgedrukt als een punt aan het einde van een zin).

Dit kan op 2 manieren:

1.) opstellen van het contract in de ons bekende schrijftaal, waarbij elk sleutelwoord, functie, aanduiding en begrip vastgelegd wordt in een addendum als onderdeel van het contract.

2.) opstellen van het contract in ‘correct sentence structure communication parse syntax grammar language’, zoals ontwikkeld door : David-Wynn: Miller, and : Russell-Jay: Gould. Dit taalgebruik is door David en Russell ontwikkeld om de magische verbastering teniet te doen welke in elke taal is geïntroduceerd. Dit is gebeurd gedurende de gehele geschiedenis van de ontwikkeling van talen over de hele wereld.

Dit betekent dat deze C-S-S-C-P-S-G language een speciaal geconstrueerde taal is, ontwikkeld en toegepast op internationale betrekkingen op het hoogste internationale niveau met enorme impact op alle internationale contracten tussen Staten en tussen Staten en burgers. Toch is het algemene bewustzijn bij de mensen van wat er is bereikt om mensen vrij te zetten, nog beperkt.

De grondleggers van deze methode zijn:

: David-Wynn : Miller.

: Russell-Jay: Gould.

Na het overlijden van David in 2018 lijkt Russell de houder/overziener te zijn geworden van alles wat zij hebben gecreëerd. Wegens het feit dat David en Russell na een samenwerking van 15 jaar uit elkaar zijn gegaan en de vriendschap en zakelijk partnerschap werden verbroken, willen wij bij dit platform ons verbinden met David en niet zozeer meer met Russell. Het lijkt een klassiek geval te zijn van de ijverige leerling, Russell, die de meester, David, denkt te slim af te kunnen zijn en de zaak heeft willen overnemen. Ook zien wij in deze tijd welke naar een ontknoping lijkt te gaan van een enorme bewustzijnssprong van de mensheid dat Russell weinig van zich laat horen.

De rol van een andere leerling van David is: Mark-Kishon: Christopher, die helaas veel minder de gelegenheid heeft gehad om kennis op te doen van David, omdat David overleed in een vroege fase van zijn training. Toch heeft ook Mark, ondanks zijn veel kortere trainingsperiode met David, desalniettemin veel van David meegekregen en is ook daarna sterk gegroeid door zijn tomeloze inzet en ambitie om mensen te helpen vrij te komen uit de slavernij en gevangenschap in de matrix.

Mark houdt naar onze overtuiging de titels die Russell zich onterecht toe heeft geëigend, omdat Mark zijn rol zeer serieus neemt en heel veel kennis vrij weggeeft naast de grote hoeveelheid, belangrijke betaalde content die hij aanbiedt op zijn website met veel praktische instructies om onszelf vrij te zetten.

De vlag van de voormalige United States of America is nu getransformeerd naar een communicatie vlag. De Staat USA is officieel ontbonden net als alle andere staten (landen) welke waren geregistreerd bij de SEC (Toezichthouder van de Beurs) in Washington DC.

Wat is nu de situatie waarin wij momenteel verkeren? Het plan met de plandemic van de WHO is tijdelijk stopgezet om alles wat de mensheid in de afgelopen periode is afgenomen qua vrijheden, rechten, gezondheid en bezit in wetgeving vast te zetten voor de volgende geplande pandemie. Intussen worden de volgende zichtbare bedreigingen ingezet, zoals WO III, climat change, environmental issues en oplopende voedsel- en brandstofprijzen, naast de onzichtbare bedreigingen als nonostof, vaccinatieschade, straling, voedsel- en watervervuiling etc.

Als de verkiezingsfraude straks wordt onthult, pakt Trump alsnog zijn zege en de zichtbare Deepstate leiders, de kleinere spelers, zullen worden opgepakt, berecht en terechtgesteld. Tijdens een internationaal Neurenberg 2.0 proces wat op tv zal worden uitgezonden, zullen alle onvoorstelbare misdaden breeduit worden uitgemeten om alle mensen die nog steeds niet wakker waren met de neus op de feiten te drukken

Wij mogen ervan uitgaan dat dit een forse sprong in bewustzijn teweeg zal brengen en meer mensen zich zullen verbinden met hun hoger quantum bewustzijn.

Ondanks de aanvankelijk, grote verdiensten van de Trump voor de vrije wereld zijn alle kabinetten in Amerika sinds 1999 illegaal. Dit komt, doordat in dat jaar het 70-jarig moratorium van het bankroet van 1929 afliep. Op dat moment zou Amerika weer als vazalstaat terug komen onder de Engelse Kroon.

Waar men geen rekening mee had gehouden dat :David en :Russell hiervan op de hoogte waren en met hun kennis van correct syntax grammar language de contracten vernieuwden op een manier dat dit niet meer weerlegd kon worden. Dit deden zij in de periode van 3 maanden die wettelijk vast liggen om na afloop van het moratorium de nieuwe situatie in contracten te vatten.

Hierdoor hebben zij de soevereine vlag van Amerika kunnen claimen en alle bevoegdheden naar zich toe kunnen trekken. Deze vlag is nu de communication flag voor de correct structure syntax grammar language.

Het is moeilijk te begrijpen dat zoiets als het overnemen van alle leidende contracten wereldwijd mogelijk is, maar bedenk dat alle handelingen tussen entiteiten (personen, corporaties en Staten) vastliggen in contracten die :David en :Russell toen in bezit kregen. Zo krachtig is deze quantum grammar wanneer toegepast voor het schrijven van contracten!

Helaas echter is het bewustzijnsniveau van de mensheid nog niet op een niveau dat dit breed kan worden opgepakt. Dit zal zich in de loop van de komende maanden echter wel steeds meer gaan ontwikkelen. De huidige crisis in de wereld zal dit proces sterk versnellen.

Aanwijzingen dat deze zaken ook feitelijk spelen, is het feit dat de vlaggen voor het VN-hoofdkwartier in New York sinds maart 2021 van de vlaggenmasten zijn verwijderd en dat bij presidentiële optredens er verwarring is over hoe met de vlaggen achter de President om te gaan. De ene keer zijn er helemaal geen vlaggen of de randen van de vlaggen weg gevouwen, de andere keer zitten de gouden franjes (Engelse Kroon) er weer aan!

Hoewel de verkiezing van Trump contractueel feitelijk niet correct is, is zijn rol in het ontmaskeren en uitschakelen van de ‘small Deepstate swamp animals’ toch wel van grote betekenis. Dit zal echter wel tijdelijk zijn; de ‘large Deepstate swamp animals’ gaan ondergronds en komen weer naar boven, zodra de anti-christ (AI-robot Sophia met burgerschap in Bahrein???) zijn/haar opwachting komt maken wat de laatste akte zal inluiden, zoals beschreven in het boek Openbaringen.

De rol van Trump lijkt tot stand gekomen door ‘divine intervention’ (1Kor.15:52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed). Dit verwijst naar de transfiguratie van de mensen die hierop zich hebben voorbereid (Covenant Keepers) naar quantum level, hogere dimentionele werkelijkheid ofwel de Hemel voor een periode van 1000 jaar, één generatie, zoals dit was voor de Zondvloed.

Of Trump in staat zal zijn om zijn rol tot op het laatste moment te volbrengen kunnen wij nog niet weten. Uiteindelijk is het de Committee of 300 die alle gebeurtenis op aarde plannen en aansturen. De wereldleiders zijn primair de agenten die dit beleid uitvoeren. Partij kiezen heeft niet zoveel zin. Wij zullen onszelf zodanig moeten ontwikkelen dat wij in staat zijn om vanuit een geestelijke perceptie, verbonden met de Schepper van het Leven, onze inbreng zodanig zal zijn, dat dit de vruchten van de Geest mag uitdragen – Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Er staat ook geschreven ‘If possible, even the elect will be deceived’ (Mat.24:24); wij zullen dus op onze hoede moeten zijn.

Wij mogen niet al onze hoop op een mens vestigen. De mate waarin wij allen met elkaar in verbondenheid zullen doorbreken zal afhangen van de mate en kracht van gebed, contemplatie en de hieruit voortvloeiende acties die wij met elkaar zullen inzetten. Het gaat tenslotte niet om het perfectioneren van de omstandigheden, maar om het scheiden van de bokken en de schapen, teneinde tot onze ziel-bestemming in Christus te komen. Dit zal culmineren in een plotselinge transitie (van de Kinderen van YHWH) naar een hogere dimensionele werkelijkheid (1Kor. 15:52). ‘For your redemption draweth nigh’ (Luk.21:28).

Ook de rol van David-Wynn en nu die van Mark-Kishon is tot stand gekomen door ‘divine intervention’. Deze opdracht wordt eveneens genoemd in de Bijbel: Rev.10:1-2: And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Dit verwijst naar de opdracht van de Engel van YHVH in dit vers om het ‘schip’ (Mens/vessel in Maritiem Zeerecht/Admiralty) aan land te brengen en het Gewoonterecht (Common Law/Law of the Land met verwijzing naar Acte van Verlatinghe/Magna Carta) weer in ere te herstellen.

Aanbeveling:

– Repentence, daily Prayer, building and maintaining a Living Relationship with Yahuah (YHWH)

– Order your Live-Life-Claim with: Mark-Kishon: Christopher. Come out of the world of fiction into the Factual World of Life and Truth.

– Je kunt ook de basis workshop via Burgerrechtsherstel doen om jouw LLC op te kunnen stellen, kennis op te doen en strategieën te leren om jezelf stapje voor stapje vrij te gaan zetten. Je wordt hierbij steeds begeleid door deelname aan de besloten Telegramgroep, nieuwsbrief en regelmatige Zoom-bijeenkomsten.

References:

Visit Mark’s website: https://www.mkchristopher.com/

[” For more details & resources visit: https://www.mkchristopher.com/library “]

: David-wynn: Miller’s Website: https://www.dwmlc.net/