The Protocols Of The Elders of Zion

The Protocols of the Elders of Zion

De Protocollen, anti-Semitisme en de NWO

De Protocols of the Elders of Zion. De Joden die deze geschreven hebben zijn geen nageslacht van de Hebreeuwen, maar Kazhar Joden wat geheel los staat van het Joodse volk, de 12 Hebreeuwse stammen.

Openbaring 3:9, “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen.

Een vreemde gebeurtenis was de vondst van ‘De protocollen van de Wijzen van Zion’, welke publiek werd rond 1898 en eveneens de drie komende wereldoorlogen noemen. De essentie van deze brieven bestond uit een strategie om wereldmacht te verkrijgen.
Het bevatte een lijst van kwaadaardige strategieën om de volkeren van de wereld te bedriegen en te misleiden ten einde op de lange termijn de totale wereldmacht te verkrijgen, het systeem van het Beest ofwel de New World Order.
Dit streven naar wereldmacht is niets nieuws, maar iets wat al gaande is sinds de tijd van het Babylonische Rijk en is sindsdien altijd is blijven spelen.

Een voorbeeld van het duivelse karakter van de protocollen is bijvoorbeeld protocol 7:

To complete the ruin of the industry of the goyim. We shall bring to the assistance of speculation the luxury which we have developed among the goyim, that greedy demand for luxury which is swallowing up everything. We shall raise the rate of wages which, however, will not bring any advantage to the workers, for, at the same time, we shall produce a rise in prices of the first necessaries of life, alleging that it arises from the decline of agriculture and cattle-breeding: we shall further undermine artfully and deeply sources of production, by accustoming the workers to anarchy and to drunkenness and side by side therewith taking all measure to exterminate from the face of the earth all the educated forces of the goyim.’

Luciferische agenda

Het is niet duidelijk of de openbaring van de protocollen een toevallige gebeurtenis was of dat het een setup was om de Joden te beschuldigen wereldheerschappij na te streven. Als het een setup was kunnen we zeggen dat het echt goed heeft gewerkt, want in de afgelopen honderd jaar is anti-semitisme ongebreideld gegroeid.
De waarheid is dat dit streven naar wereldheerschappij veel ongrijpbaarder is, verborgen en ondersteund door vele multi-nationale ondernemingen, instellingen, geheime genootschappen, geheime diensten en naties, dan dat het kan worden toegeschreven aan één bepaalde groep.

Bijna elke natie is betrokken bij het samenspannen om de Nieuwe Wereld Orde (NWO) in te voeren, een lang gepland voornemen om een wereldwijde dictatuur in te voeren met één wereldleider (anti-christ ofwel satan), een één wereldreligie en een wereldwijde digitale munt.

Het middel om de mensheid te controleren, is een geïmplanteerde chip in de rechterhand of op het voorhoofd aangesloten op het 5g telefoonnetwerk.
Om effectief over de mensheid te kunnen heersen, moet de wereldbevolking terug worden gebracht tot een half miljard in plaats van de 7,8 miljard mensen die de aarde nu bewonen.