Woord Magie

en Occulte Symboliek

Woordmagie en occulte symboliek

Veronderstellingen, aannames en wisselende definities

Wij hebben nooit toestemming gegeven dat wij als pasgeboren soevereine mens zijn verkocht aan de ‘Staat der Nederlanden BV’ welke ook genoteerd staat als onderneming op de Beurs met als kapitaal de waarde van alle geboortecertificaten van de inwoners tezamen. Dit, terwijl wij allemaal denken dat wij inwoners zijn van een land met soevereine rechten die wij hebben samen met een aantal verplichtingen.

Ook is er geen met onze instemming ondertekend, transparant contract. Onze ouders hebben namens ons het geboortecertificaat ondertekend zonder dat zij in kennis waren gesteld van de inhoud van het contract, waardoor het niet rechtsgeldig is. Onze eigen handtekening staat hier tenslotte niet onder!

 

Nu wij wel op de hoogte zijn dat dit spel zo gespeeld wordt, zouden wij ook onze rechten kunnen  claimen. Als wij nu een virtuele juridische identiteit opgedrongen hebben gekregen, welke wij niet zijn, zijn wij echter wel de Trustee voor dit account. De eiser en de ontvanger –overheidsinstellingen/banken – zijn één en dezelfde en de curator ofwel beheerder van het fonds van de betreffende virtuele juridische entiteit wordt geacht de mens van vlees en bloed te zijn die wordt gezien als zijnde deze entiteit wat natuurlijk helemaal niet het geval is.

 

Het gevaar als argeloze lezer is dat er enorm met woorden wordt gespeeld, magie met woorden, waardoor er altijd iets anders staat dan wat je leest door een verborgen betekenis die wordt toegekend en gehanteerd aan woorden en begrippen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook steeds geknoeid met de definitie van het woord mens, waardoor de rechter kan redeneren dat de virtuele juridische entiteit, de persoon, ons BSN nummer, hetzelfde is als wij als mens met burgerlijke bevoegdheden, waardoor wij eigenlijk weer volledig als eigendom worden beschouwd van de Staat (zie ook pagina ‘Trusts’). 

Doordat de gemiddelde burger ongeletterd is in wetskennis en burgerrechten kunnen de heersende machten hier gemakkelijk misbruik van maken. Er wordt ‘verondersteld en aangenomen’ dat u kennis hebt van de wet en uw rechten kent. Door meerdere definities van juridische termen te hanteren en het manipuleren van bevoegdheden zonder de burger hiervan op de hoogte te stellen, heeft de overheid praktisch vrij spel.

 

De rechter kan vervolgens, door steeds van de ene rol of jurisdictie naar een andere te switchen zonder dit aan te geven, al onze bezittingen onteigenen onder de ‘law of the sea/Admiralty’ en dit dan onderbrengen bij de schuldeiser – overheidsinstelling/bank – onder UCC-contractrecht zonder inzicht te geven aan de beklaagde – de argeloze en rechteloze burger – in de truc die hij uithaalt om ons als persoon geheel leeg te kunnen schudden. Dit kan hij ook doen met onze vrijheid door ons vassal/vessel te claimen. Weer een magisch woordspel, waarmee de rechter ons van onze vrijheid kan beroven. Onder de definitie van ‘rechtspersoon’ zijn wij staatseigendom en lijfeigene. Slaven kunnen geen bezittingen hebben en alles wat wij denken te bezitten, hebben wij in bruikleen van de bank/overheid.